VBRO Evergreen

Aanhoudende regen zorgt ook in Brugge voor wateroverlast

Hevige regenval teistert al een paar weken ons land en vooral de Westhoek en het IJzerbekken. Ook andere rivieren en bufferbekkens raken stillaan verzadigd en gaan richting alarmpeil. In Brugge viel de waterellende tot nu toe mee, tot dinsdag 14 november. Een onverwacht hevige neerslagzone trok over Vlaanderen met plaatselijk tot 40mm neerslag. Ook in Brugge liepen dinsdag een aantal straten en pleinen onder water. “De Stad levert heel wat inspanningen om wateroverlast te voorkomen, maar ook als burger kun je bepaalde zaken zelf doen om ellende te voorkomen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Oorzaak van de wateroverlast was voornamelijk te wijten aan de intensiteit van de bui (niet uitzonderlijk maar wel hevig) in combinatie met riolen en kolken die de hoeveelheid water tijdelijk onvoldoende konden slikken onder andere door de bladeren in greppels, goten en kolken en anderzijds de verzadiging van de onverharde bodem door de aanhoudende regen van de voorbije weken”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Voor vandaag (donderdag 16/11) voorspelde het KMI heel wat bijkomende neerslag bovenop een al verzadigde bodem. Die voorspelling werd deze morgen gunstig bijgesteld. Het is echter afwachten wat er nog effectief vandaag en de komende dagen van neerslag zal vallen. In ieder geval kan bijkomende neerslag plaatselijk voor wateroverlast zorgen.

Wat doet de Stad om wateroverlast te voorkomen?

 • Dagelijks zijn kolkenzuigers (twee tijdens de zomermaanden en vier tijdens de wintermaanden) in de weer om kolken te reinigen zowel preventief als op vraag via meldingen.
 • Jaarlijks wordt elke kolk (38.000 stuks) op Brugs grondgebied preventief gereinigd.
 • Er is een 24u/24 permanentiedienst wateroverlast ter beschikking die met de kolkenzuiger kan uitrukken op vraag van de hulpdiensten.
 • Preventieve reiniging van riolen met veel sediment (onder andere omgeving Langestraat kwam dit jaar aan de beurt).
 • Ontharding van straten en pleinen (zo werd Brugge deze week nog bekroond als Vlaams Kampioen tegelwippen, zie ook https://www.brugge.be/blauwgroenindestad).
 • Structureel aanpakken van bronnen van wateroverlast (onder andere uitdieping van de Kerkebeek waardoor de voorbije periode meer water kon worden gebufferd).
 • Actieve monitoring van onze waterlopen door onze stadsdiensten en de waterpartners (Polderbesturen, Vlaamse Waterweg …).
 • Een strategische voorraad zandzakken achter de hand houden (die voorraad wordt ingezet op vraag van de hulpdiensten op locaties waar zij die nodig achten zowel preventief als bij acute wateroverlast).

Wat doe de Stad niet?

 • Preventief zandzakken verdelen op vraag van individuele burgers. Reden: de strategische voorraad (van de Stad en de brandweer) wordt ingezet op plaatsen waar die effectief nodig is. De hulpdiensten zijn het best geplaatst om die locaties te bepalen.

Burgemeester Dirk De fauw: “Als burger kun je ook bepaalde zaken zelf doen. Zoals heel wat Bruggelingen dinsdag al deden, is zelf de handen uit de mouwen steken om greppels en goten voor de eigen deur vuil en bladvrij te maken, een goede reflex (en eigenlijk zelfs een verplichting). Zeker na de doortocht van storm Ciaran twee weken geleden zijn de bladeren massaal van de bomen gevallen. We zetten daar momenteel ook permanent op in met twee ploegen, bladblazers, tractoren en veegwagens maar kan door de gevallen hoeveelheden niet overal verwijderen. Daarnaast kun je zelf preventief een aantal zandzakjes in huis halen.”

De website van het Nationaal Crisiscentrum bevat nog meer om schade bij hevige regen zoveel mogelijk te voorkomen. Op deze site kan je ook tips en richtlijnen voor andere risico’s (bijvoorbeeld wind/storm) terugvinden.

Hulp van de brandweer nodig? Contacteer 1722.be

Via 1722 kan je brandweerhulp vragen bij de wateroverlast.

Geef bij voorkeur je hulpvraag digitaal door via het digitaal e-loket https://1722.be/nl . Heb je die mogelijkheid niet, bel dan het nummer 1722.

Schade na (veel/langdurige) regen?

 • Neem steeds foto’s van de opgelopen schade vooraleer je start met de herstellingswerken. Beschrijf de schade zo gedetailleerd mogelijk. Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimten.
 • Verlucht de ruimtes voldoende, maar verwarm ze. Zo kan de vochtigheid wegtrekken.
 • Volg de aanbevelingen van je lokale overheid.
 • Hou de facturen van de gemaakte kosten goed bij. Niet-dringende uitgaven kan je best pas maken na goedkeuring door je verzekeraar.
 • Neem ook steeds contact op met je verzekeraar om na te gaan of de schade kan teruggevorderd worden.

Meer info

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!