VBRO Evergreen

Activiteitenreeks ‘Allemaal mensen Brugge’

Naar schatting 1 op de 78 mensen op aarde zijn hun thuis ontvlucht vanwege oorlog en vervolging. Ze hopen onderweg te zijn naar beter. Een veilige thuis, een gezond klimaat, gelijke rechten, een goede school, betaalbare zorg… Mensen vluchten niet zomaar, ze gaan op de loop voor conflicten, ongelijkheid, armoede of klimaatverandering.

Op initiatief van Avansa Brugge en 11.11.11 en onder de gezamenlijke vlag van ‘Allemaal Mensen Brugge’ werd ook dit jaar terug een gevarieerd activiteitenprogramma uitgewerkt en gebundeld, op maat van onze stad. De thema’s migratie, integratie en diversiteit vormen opnieuw de rode draad doorheen de ganse reeks.

Stad Brugge zet sterk in op het samenleven in diversiteit. Samen met het Brugse middenveld organiseren we terug een uitdagende, lokale activiteitenreeks die voluit de kaart trekt van een warme samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

Met een ruim aanbod van film, lezing, tentoonstelling, debat en ontmoeting willen we af van het wij-zij denken en zetten we ook als Stad maximaal in op de verbinding tussen alle Bruggelingen.

‘Allemaal mensen Brugge’ is een samenwerkingsverband tussen onder meer: 11.11.11, Adiba, Agentschap Integratie en Inburgering, Avansa, BMV, Brugge Solidair, Cinema Lumière, Cultureel Islamitisch Centrum, Cultuurcentrum Brugge, FMDO, Howest, HuisvandeMens, Musea Brugge, Niemand is illegaal, Republiek, Rode kruisopvangcentra en Taranta.

Het volledige programma en de laatste info vind je op www.allemaalmensenbrugge.be.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!