VBRO Evergreen

Benefiet voor Oekraïne brengt 2500 euro op

Tijdens het jaarlijks personeelsfeest in Sobo Brugge werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om 2500 euro te schenken aan Het Rode Kruis voor Hulp in Oekraïne. Het bedrag is de opbrengst van een benefiet en een pannenkoekenverkoop. Enkele medewerkers die zich nauw betrokken voelen bij wat er in Oekraïne allemaal gebeurt, namen het intiatief voor deze acties. De oorlog in Oekraïne liet en laat niemand onberoerd. Zeker niet als je zelf afkomstig bent van Oekraïne zoals Valentina, die werkt als onthaalmedewerker bij Sobo Brugge. Zij woont al 21 jaar met haar gezin in Brugge, maar haar mama, zus, neefjes en nichtjes wonen nog allemaal in Oekraïne. Ook collega Agnieszka uit Polen voelt zich nauw betrokken. Veel Oekraïnse vluchtelingen staken immers de grens naar Polen over.

Beide dames wilden dan ook meteen iets ondernemen om Oekraïne te steunen. Ook coach Rita Vandewiele was in voor het idee en meteen konden ze rekenen op de medewerking van gans Sobo om een benefiet te organiseren. Het benefiet werd een eet- en showfestijn voor jong en oud. Presentator van dienst was de Brugse schepen van cultuur, Nico Blontrock, die het event ook graag steunde. Verder konden de organisatoren rekenen op heel wat vrijwilligers die tijdens het benefiet kwamen helpen. Tegelijkertijd ging ook de afdeling Food van Sobo over tot actie met het bakken van ambachtelijke pannenkoeken. Ook deze gingen vlotjes de deur uit.

Het benefiet bracht uiteindelijk 2.052 euro op en met de opbrengst van 448 euro van de pannenkoekenverkoop werd een mooi bedrag van 2500 euro bijeengesprokkeld. Het benefiet vond plaats in april, maar er werd nog naar een geschikt moment gezocht om de cheque te overhandigen. Het jaarlijks personeelsfeest waarop alle medewerkers van Sobo aanwezig zijn, leek dan ook ideaal.
Het bedrag van 2500 euro zal integraal gestort worden op het speciale 1212 rekeningnummer van het Rode Kruis voor hulp in Oekraïne.

Foto: Sobo Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!