VBRO Evergreen

Bombardierbrug in Brugge op tijd klaar

De Bombardierbrug over het kanaal Gent-Oostende vormt een belangrijke fietsverbinding, met name voor schoolgaand verkeer in en rond Brugge, en was sinds februari afgesloten voor renovatiewerken. Morgen wordt de brug heropend, perfect op schema en net op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar.
De heropening van de Bombardierbrug is een opsteker voor het Brugse fietsverkeer. De brug wordt namelijk veel gebruikt en vormt een belangrijke verbinding tussen Sint-Michiels, Assebroek en de binnenstad. Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters benadrukt het belang van dergelijke onderhoudsprojecten voor het verzekeren van de mobiliteit in de regio: “Onze infrastructuur vereist regelmatig onderhoud en verbetering om ervoor te zorgen dat Vlaanderen in beweging blijft. Door de Bombardierbrug te renoveren, zetten we onze ambitie kracht bij voor een vlotte mobiliteit naar en in de stad. De heropening van de brug is een mooi voorbeeld van hoe doelgerichte samenwerking en investeringen in infrastructuur bijdragen aan een vlot en veilig verkeer voor alle weggebruikers. De brug opent net op tijd voor de schoolgaande jeugd die deze brug intensief gebruikt.”
De Bombardierbrug, die in de volksmond beter bekend is als Fietsersbrug Brugeoise, was aan een grondige renovatie toe. Zo werden het stalen brugdek, de wegdekbekleding en de brugdekvoegen vernieuwd, de betonnen onderdelen hersteld, en twee nieuwe pijlers geplaatst onder de uitkragende aanloophellingen die brugtrillingen zullen temperen. De technische ingrepen werden perfect op schema afgerond.
“Als alles zo vlot gaat, lijkt het eenvoudig, maar het weghijsen en terugplaatsen van het stalen brugdek was geen evidentie,” verklaart Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Maar dankzij de goede voorbereiding en uitvoering van onze aannemer, verliepen de werken vlot en efficiënt. De brug ziet er dan ook zo goed als nieuw uit.“
Gedurende de renovatiewerken hebben alle betrokken partijen nauw samengewerkt om de impact op de buurt en het verkeer tot een minimum te beperken. De Vlaamse Waterweg dankt daarom uitdrukkelijk de stad Brugge en de lokale politie voor de vlotte samenwerking, die bijdroeg aan de soepele doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden.
Burgemeester Dirk De fauw: “Ik ben zeer tevreden dat de werkzaamheden afgerond zijn voor de start van het nieuwe schooljaar. Deze fietsersbrug is een belangrijke schakel tussen Assebroek, Sint-Michiels en het centrum van de stad. Onder meer heel wat Brugse jongeren maken van deze fietsersbrug gebruik voor hun verplaatsing van en naar de school. Dergelijke goede fietsinfrastructuur moedigt heel wat mensen aan om de auto aan de kant te laten staan en voor de fiets als vervoermiddel te kiezen.”
“Dit is opsteker voor fietsend Brugge, want de Bombardierbrug wordt veelvuldig gebruikt en verbindt Sint-Michiels, Assebroek en de binnenstad. Met het nieuwe schooljaar voor de deur zullen veel leerlingen van deze vernieuwing kunnen genieten,” klinkt het bij Vlaams Parlementslid en Brugse Schepen Mercedes Van Volcem.
De werken werden uitgevoerd door Besix n.v. voor een bedrag van 1,3 miljoen euro (excl. btw) en worden medegefinancierd door Europa.

Foto©De Vlaamse Waterweg

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!