VBRO Evergreen

Brugge heeft eigen Klimaatpunt

Vorige week stelde Stad Brugge het Klimaatplan 2030 voor. Het is de ambitie van de Stad om tegen 2030 de helft minder CO₂  uit te stoten. Wie concrete vragen heeft over dit Klimaatplan of wil weten hoe men zelf kan bijdragen tot de lokale klimaatdoelen, kan vanaf nu terecht in het Klimaatpunt. Dit is een nieuw informatie-, advies- en ontmoetingspunt in het Huis van de Bruggeling. Stadsmedewerkers helpen je graag op weg met je vragen rond woningrenovatie, het installeren van zonnepanelen, het overschakelen op elektrisch rijden of deelmobiliteit of hoe je je tuin of woning klimaatrobuuster kunt maken.

In juni 2020 ondertekende Stad Brugge, samen met 10.000 andere Europese steden, het Burgemeestersconvenant. Hiermee engageert Brugge zich om tegen 2030 de lokale uitstoot van CO₂ met de helft te verminderen. Tegen 2050 wil Brugge een klimaatneutrale stad zijn en geen CO₂-uitstoot meer hebben.

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “We willen Bruggelingen en onze Brugse bedrijven zo veel als mogelijk helpen om energiebesparende maatregelen te nemen. Zo bieden we hen een heel traject aan voor de duurzame verbetering van woningen. Het ontzorgen van onze inwoners is voor mij een belangrijke en prioritaire actie in de meer dan 200 acties van ons Brugs Klimaatplan. Onze ambitie is om iedereen een helder antwoord te geven op de vraag wat je zelf kan doen om minder CO2 uit te stoten, welke ondersteuning je hiervoor kan krijgen en hoe je dit concreet kan aanpakken. Daarom is er nu het Klimaatpunt, een fysieke plek, voor iedereen toegankelijk, waar alle vragen in verband met klimaat aan bod kunnen komen. Zo zetten we samen met alle Bruggelingen haalbare en betaalbare stappen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Bovendien zal het voor onze inwoners meer opleveren dan enkel de CO2-reductie, maar ook bijvoorbeeld het comfort van hun woningen verhogen en de luchtkwaliteit verbeteren.”

Het Klimaatpunt

Voor vragen, informatie, advies, tips, hulp of gewoon een klimaatbabbel kan men vanaf dinsdag 1 maart 2022 terecht in het Klimaatpunt! Wat kan men er vinden?

  • Eigen succesverhalen: welke stappen we zelf als stad zetten op het vlak van renovatie van het eigen patrimonium, verduurzamen van ons wagenpark, onze talrijke projecten in het kader van klimaatadaptatie om burgers en ondernemers te inspireren en te enthousiasmeren om zelf met eigen projecten aan de slag te gaan.
  • Een infopunt voor burgers, ondernemers en instellingen gekoppeld aan laagdrempelige ‘gesprekken aan de keukentafel’ waar burgers en ondernemers bij ons kunnen binnenwaaien op ontdekkingstocht.
  • De Stad komt naar jou toe. Stad Brugge heeft een faciliterende en ontzorgende rol in deze klimaattransitie. Er zijn diverse ondersteunings- en ontzorgingsprojecten lopende bij verschillende stadsdiensten of externe partijen waar de Stad mee samenwerkt zoals renovatieadvies op maat van de woning, de opknappremie, de energielening en Brugge Geeft Energie! Via de thermografische gevelscan in Assebroek laten wij aan de burger zien hoe men de woning energiebewust kan verwarmen. In de nabije toekomst zullen er nog tal van andere initiatieven worden opgestart.
  • Een antwoord op al je vragen: iedereen moet toegang en kansen krijgen om deel te nemen aan het klimaattransitie verhaal binnen deze stad. Stad Brugge geeft inwoners van deze stad een duwtje in de rug door als onafhankelijk adviesorgaan op te treden. Het Klimaatpunt wordt ook een plek waar elke inwoner van onze stad terecht kan met vragen over hun persoonlijke klimaatswitch: welke fossielvrije verwarmingsbron komt er in mijn woning? Kan ik instappen op het wijkrenovatieproject? Waar vind ik een deelwagen in mijn buurt ? Een elektrische laadpaal voor de deur of in de buurt?

Schepen van Klantgerichte Dienstverlening Pieter Marechal: “Met de opening van dit Klimaatpunt zetten we zelf weer een stap richting de burger. We helpen hen hier graag verder met al hun vragen over thema’s zoals renoveren, rationeel energieverbruik, plaatsen van zonnepanelen of zonneboiler, duurzame voeding en mobiliteit, klimaatrobuuste tuin… We zorgen ervoor dat dit Klimaatpunt een laagdrempelige ontmoetingsplek is. De Bruggelingen kunnen hier dagelijks terecht en van maandag tot donderdag van 13.00 tot 17.00 uur zich laten informeren over de Brugse klimaatdoelen.”

“Iedereen is welkom in het Klimaatpunt in het Huis van de Bruggeling om kennis te maken met alle initiatieven die de Stad neemt om samen te werken aan een Klimaatneutraal Brugge. Ik nodig dan ook iedereen uit om langs te komen bij het Klimaatpunt”, aldus schepen Minou Esquenet.

Praktisch

  • Het Klimaatpunt bevindt zich in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge).
  • Iedereen kan er kennismaken met alle lopende klimaatinitiatieven en het ondersteuningsaanbod vanuit de Stad tijdens de openingsuren van het Huis van de Bruggeling.

Van maandag tot donderdag zijn in de namiddag (13.00 – 17.00 uur) medewerkers van de Stad aanwezig om de burger te informeren over de Brugse klimaatdoelen.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!