VBRO Evergreen

Brugge investeert twee miljoen euro in toegankelijke bushalten

In het Brugse beleidsprogramma werd een duidelijke keuze gemaakt voor een toegankelijke stad. De toegankelijkheid van de bushalten is hierin een belangrijke schakel. Zich zelfstandig kunnen verplaatsen is noodzakelijk om het leven kwaliteitsvol te kunnen uitbouwen en te beleven. Dit geldt voor jong en oud, onder alle omstandigheden, met of zonder handicap. Ongeveer een op zeven mensen onder de 65 jaar heeft een beperking. Ongeveer een op vijf mensen is ouder dan 65. Wie tot die categorieën behoort, moet zich ook vlot kunnen verplaatsen. Ook voor wie bijvoorbeeld met een kinderwagen onderweg is of met een tijdelijke blessure zit, moet dat mogelijk zijn.

Burgemeester Dirk De fauw: “Centraal in de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse Overheid staat combimobiliteit. Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen (trein, bus, (deel-)wagen, (deel-)fiets, …) combineert om je bestemming te bereiken. Vlot overstappen doe je aan een Hoppinpunt, een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen. In de aanpak van het nieuwe openbaar vervoerplan in Brugge werd toegankelijkheid als belangrijk principe meegenomen. Nieuwe bushaltes worden waar mogelijk toegankelijk aangelegd. Voor belangrijke overstaphaltes, zoals hier aan P+R Coiseau, Daverlo, Sint-Kruiskerk… (overzicht van hoppinpunten, zie bijlage 1) doen we extra inspanningen om de toegankelijkheid te verbeteren. We zijn momenteel volop bezig aan een inhaalbeweging om ook bestaande haltes te optimaliseren en nieuwe haltes toegankelijk aan te leggen. In het meerjarenplan maken we hiervoor een budget vrij van twee miljoen euro. Dit is een zeer grote investering. Bijna wekelijks wordt een nieuwe of een verbeterde toegankelijke halte opgeleverd.”

Masterplan toegankelijkheid

Eind 2020 lanceerde Vlaanderen het Masterplan Toegankelijkheid. Dit is een actieplan dat de halte-infrastructuur van het openbaar vervoer tegen 2030 toegankelijker wil maken. Het plan kadert in de nieuwe Vlaamse mobiliteitsvisie van basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid wil belangrijke plaatsen en diensten (zoals scholen, handelskernen, cultuurcentra …) bereikbaarder maken. Het openbaar vervoer speelt hierbij een belangrijke rol. Het toegankelijk maken van haltes vraagt een actieve samenwerking met de lokale besturen.

Schepen van Welzijn Pieter Marechal: “Twee jaar geleden ondertekenden we met het stadsbestuur het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’. Hiermee engageerden we ons om mee de Vlaamse doelstellingen te behalen op het Brugse grondgebied. In het Masterplan staat dat 50% van de haltes in Vlaanderen zelfstandig of met minimale assistentie toegankelijk moet zijn tegen 2030 voor personen met een motorische beperking en voor blinde en slechtziende mensen. Bij een meting in 2020 haalden we  een score van 18% voor personen met een motorische beperking en een score van 7% voor personen met een visuele beperking. Ondanks het feit dat we hiermee aan de top van de centrumsteden stonden, is er dus nog heel wat werk aan de winkel. Van de haltes aan hoppinpunten, waar verschillende vervoersmiddelen op elkaar aansluiten, moet tegen 2030 100% autonoom toegankelijk zijn. Voor de tramhaltes in Zeebrugge en het aanpakken van haltes op gewestwegen zijn De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer belangrijke partners.”

Verder kijken dan de halte alleen

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Het ontwerpen van de toegankelijke bushaltes gebeurt door de afdeling Ontwerp binnen de dienst Openbaar Domein. Zo zorgen we ervoor dat iedere bushalte binnen de ruimere omgeving past, zodat niet enkel de bushalte, maar ook de voetpaden en de gehele publieke ruimte toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel of buggy. Zo kijken we bij ieder ontwerp, is het nu een park of wegenis, hoe we dit toegankelijk kunnen maken. De publieke ruimte van Brugge is voor iedereen en door verschillende werkzaamheden uit te voeren wil ik ervoor zorgen dat iedereen hiervan kan genieten.”

“Bij het ontwerp of de aanpassing van een bushalte wordt telkens ruimer gekeken dan de halte zelf”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “We onderzoeken wat de belangrijkste looproutes van en naar de halte zijn, waar er oversteekpunten en gidslijnen zijn, welke voorzieningen er rondom de halte liggen. Wat we vaststellen, nemen we mee als we toegankelijkheidsingrepen uitvoeren. Op deze manier wordt de bushalte ook een beetje een hefboom voor de toegankelijkheid van de onmiddellijke omgeving. Denk maar aan een toegankelijk zebrapad of een verlaging van de stoeprand. Een ketting is immers maar zo sterk als de zwakste schakel.”

“Momenteel worden volop aanpassingswerken aan bushaltes gedaan, zo hebben we al zo’n 32 haltes toegankelijk gemaakt, onder andere de bushalte aan het Sint-Salvatorskerkhof en ter hoogte van de Oude Stelplaats van de Lijn in Assebroek (’t Peerdeke). Ook tijdens wegeniswerken voorzien we een verbetering van de toegankelijkheid, in de Sint-Pieterskerklaan zorgden we voor vier toegankelijke bushaltes in plaats van vijf ontoegankelijke. In de Karel de Stoutelaan vervangen we de vijf ontoegankelijke bushaltes door drie toegankelijke bushaltes.

Dit jaar voorzien we om nog negen bushaltes toegankelijker te maken. De  medewerkers bij openbaar domein zijn gemotiveerd en volgen deze werkzaamheden van dichtbij op. Via een speciale opleiding konden zij ondervinden hoe het voelt om met een rolstoel te rijden en hoe belangrijk het is dat dit op een drempelloos parcours kan gebeuren” aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Bijlage 1: Overzicht hoppinpunten en bijkomende terminussen:

Hoppinpunten:

Dudzele Dorp

Sint-Pieters Kerk

Assebroek Daverlo

Brugge  ‘T Zand

Brugge Station

Lissewege Station

Sint-Jozef P+R Coiseaukaai

Sint-Kruis Kerk

Sint-Michiels Kerk

Sint-Pieters Blauwe Poort

Zeebrugge Kerk

Zeebrugge Strandwijk

Zwankendamme Kerk

Brugge Komvest

Sint-Andries Kerk

Sint-Kruis Van Zuylen

Sint-Pieters Blauwe Toren

Assebroek Peerdeke

Assebroek Sint-Pietersabdij

Koolkerke Dorp

Sint-Jozef Ghandi

Sint-Kruis Watertoren

Sint-Pieters Station

Zeebrugge Stationswijk

Bijkomende terminussen (geen hoppinpunten):

Sint-Andries Molendorp

Sint-Michiels Rietlaan

Assebroekse Meersen

Sint-Michiels Kinepolis

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!