VBRO Evergreen

Brugge verwerft familie-archief Ronse

Op woensdag 25 januari werd de overdrachtsovereenkomst tussen het stadsbestuur en de heer Philip Bouckaert ondertekend waardoor het Stadsarchief het rijke archief van de familie Ronse in ontvangst kan nemen.

Burgemeester Dirk De fauw is opgetogen met deze aanwinst voor het Stadsarchief: ”De familie Ronse is intens met de stad Brugge verbonden, vooral via voormalig schepen en volksvertegenwoordiger Alfred Ronse (1835-1914). Als schepen van de Stad startte hij in 1877 met een subsidiesysteem, de Kunstige Herstellingen genoemd, voor het restaureren van privéwoningen en dit als eerste stad in België.”

Alfred Ronse was ook de initiatiefnemer om dit familiearchief aan te leggen en bij te houden. De familie Ronse was door huwelijken met heel wat belangrijke Brugse families verbonden. Het familiearchief dat nu in bewaargeving wordt gegeven, bestaat voornamelijk uit archiefdocumenten van deze aanverwante families zoals Liebaert (de familienaam van zijn echtgenote), De Fevere, Tomboy, Wijts, Vande Steen (familienaam van zijn moeder), De Mil, Veranneman, Van Ockerhout enz. Allen hebben een sterke band met de stad Brugge waar ze tijdens het ancien regime en de 19de eeuw veelvuldig bestuursfuncties (burgemeester/schepen) of belangrijke ambtenarenposten van de stad Brugge of van het Brugse Vrije hebben bekleed.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “In een later stadium zal dit familiearchief nog worden aangevuld. Momenteel beslaat dit archief ongeveer 10 meter en het is al voorzien van een inventaris. We danken alvast de heer Philip Bouckaert, nakomeling van Alfred Ronse, om dit archief aan het Stadsarchief over te dragen.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!