VBRO Evergreen

Brugge zoekt vrijwilligers voor opvolgen hoornaarvallen

Als meest bijvriendelijke stad van Vlaanderen blijft Stad Brugge ook in 2024 verder inzetten op de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Deze exotische wespensoort vormt een heuse bedreiging voor de honingbij en de wilde bestuivers. Nieuw dit jaar is de oproep naar vrijwilligers voor het plaatsen en opvolgen van een hoornaarval.

De Aziatische hoornaar – een zogenaamde ‘exoot’ die hier van nature niet thuishoort) – is inmiddels ook in onze regio al wijd verspreid. Dat is slecht nieuws voor de honingbijen en heel wat andere insecten.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De koninginnen van de Aziatische hoornaar zijn nu wakker uit hun winterrust en zijn een groot deel van het voorjaar druk aan het rondvliegen om hun nesten te maken en hun nakomelingen te voeden. Daarom willen we in het voorjaar zoveel mogelijk van die rondvliegende koninginnen vangen. Dit doen we door in deze periode vallen uit te zetten, die zo gemaakt zijn dat ze zo selectief mogelijk Aziatische hoornaars lokken en vangen. Op die manier proberen we het aantal te verdelgen nesten later in de zomer te verkleinen.”

De Stad is hiervoor op zoek naar vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen. Burgemeester Dirk De fauw: “Concreet moeten deze vrijwilligers beschikbaar zijn om tot eind mei de val dagelijks op te volgen, lokvloeistof bij te vullen en de vangst te ‘verwerken’. Daarnaast moeten de vrijwilligers ook bijhouden hoeveel hoornaars gevangen worden. Dit kan eenvoudig digitaal via de website ‘mijn tuinlab’. Je komt in principe nooit rechtstreeks in contact met een wakkere Aziatische hoornaar.”

Nestopsporing en bestrijding van nesten

Daarnaast zal Stad Brugge net als in 2023 ook dit jaar blijvend inzetten op nestopsporing en bestrijding van de nesten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen. In 2023 werden op Brugs grondgebied 111 nesten bestreden.

 “De resultaten van de acties uit 2023 illustreren dat een gecoördineerde aanpak vanuit de Provincie en de Stad wel degelijk het verschil kan maken. De hoofdbedoeling is om de populatie van de Aziatische hoornaar onder controle te houden zodat de situatie niet uit de hand loopt”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Vanuit de Stad stimuleren we om de nesten op te (laten) sporen, in de eerste plaats door te verzekeren dat de nesten na opsporing ook effectief bestreden worden op kosten van de Stad”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Daarnaast kijken we ook om een lokale vrijwilligerswerking op poten te zetten. Het opsporen van nesten is tijdsintensief, en vraagt wat ervaring. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers elkaar kunnen leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen. Vanuit de Stad worden opleiding en materiaal voorzien. Zo kochten we vanuit de Stad een zender en ontvanger aan om de nesten makkelijker op te sporen.”

Vrijwilligers die een hoornaarval willen plaatsen en opvolgen kunnen contact opnemen met openbaardomein.generiek@brugge.be. Ook wie mee wil werken aan het opsporen van nesten kan zich hier melden.

Wie een hoornaarnest vindt, geeft dit best in op www.vespawatch.be. De via deze weg gemelde nesten worden op kosten van de Stad verwijderd.

Meer info is terug te vinden op:

www.brugge.be/aziatischehoornaar

https://www.west-vlaanderen.be/vespawatchers

https://mijntuinlab.be/news/19/

https://vespawatch.be/

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!