VBRO Evergreen

Bruggelingen tevreden over autodelen

Autodeelplatform Cambio organiseerde in april zijn tweejaarlijkse gebruikersbevraging. Maar liefst 98% van de Brugse Cambio-gebruikers geven aan tevreden te zijn over hun ervaring met autodelen. 65% is zelfs ‘zeer tevreden’.

De Brugse autodelers geven ook zeer goede scores voor de locaties waar de deelwagens gestationeerd staan (94% tevreden). De cijfers liggen boven het gemiddelde in Vlaanderen. “We zijn zeer tevreden met deze scores”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Er wordt dan ook zeer goed nagedacht over waar we de Brugse deelwagens plaatsen. Door de recent ingerichte standplaatsen in de Boeveriestraat en aan de Bloedput hebben we nu in ieder stadskwartier een minimumaanbod voor autodelers. De nieuwe wagens deden het ook meteen goed. De hoge tevredenheidsscores zijn een extra bewijs dat onze aanpak werkt.”

“De nabijheid van een standplaats is inderdaad een cruciale succesfactor voor autodelen”, vult Geert Gisquière (Cambio Vlaanderen) aan. “66% van de Brugse autodelers woont op minder dan een kilometer van een standplaats. Om nog meer mensen te bereiken, komt er eind dit jaar nog een uitbreiding van het aantal standplaatsen in Brugge. De exacte locaties van deze standplaatsen bespreken we nog met de stadsdiensten.”

Stad Brugge blijft autodelen ondertussen sterk promoten. Tegen 2025 wil het stadsbestuur het aantal deelwagens verdubbelen. “De shift van wagenbezit naar wagengebruik is dan ook een belangrijke pijler in ons klimaatplan”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet. “Eén deelwagen vervangt 8 tot 14 particuliere wagens. Autodelen is goed voor het klimaat, voor de leefbaarheid van de stad én voor de portefeuille. Rijd je minder dan 10.000 kilometer per jaar? Dan is autodelen altijd goedkoper dan zelf een wagen bezitten.”

Bruggelingen die hun eigen wagen wegdoen, krijgen sinds kort ook een mobiliteitsbudget waarmee ze kunnen instappen op een autodeelplatform.

Meer info over de autodelen in Brugge is terug te vinden op www.brugge.be/autodelen

Foto: Cambio

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!