VBRO Evergreen

Brugse Dialoogtafels versus digitale sneltrein

Brugge Dialoogstad, de armoedeadviesraad, organiseert op dinsdag 24 januari 2023 voor de vijfde keer de Dialoogtafels. Deze vijfde editie vindt traditiegetrouw plaats in het Stadhuis en gaat over de drempels die mensen in armoede ervaren in onze steeds meer digitale samenleving.

Brugge Dialoogstad is een breed samenwerkingsverband tussen verschillende lokale verenigingen en diensten die werken rond armoede, het OCMW Brugge en Stad Brugge. Dit overlegplatform is actief rond armoedebestrijding in Brugge en wil hierbij een brug te vormen tussen het lokaal beleid en mensen in armoede. (Meer informatie op https://www.brugge.be/brugge-dialoogstad).

Burgemeester Dirk De fauw: “Tijdens de coronaperiode is de digitale ontwikkeling een versnelling hoger geschakeld. Brugge Dialoogstad merkte op dat de digitale ontwikkeling niet voor iedereen even toegankelijk is. Met de dialoogtafels wil het de drempels benoemen, bewustzijn creëren en in gesprek gaan met het beleid om oplossingen te vinden. Aan negen thematafels wisselen zij van mening en besluiten ze wat nog beter kan, ook lokaal.”

De negen thematafels zijn: onderwijs, vrije tijd, wonen, gezondheid en welzijn, financiën, hulpverlening, sociale contacten, tewerkstelling en veiligheidsproblemen/phishing.

De bevindingen van de avond worden genoteerd. Alle partners ontvangen later het eindverslag voor verder overleg en opvolging.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!