VBRO Evergreen

Brugse voorzieningen voor personen met beperking overhandigen onderzoeksrapport

Stad Brugge geeft toelagen aan organisaties en verenigingen die in het sociaal domein in Brugge actief zijn. In het begin van deze legislatuur beslisten de Brugse voorzieningen voor personen met een beperking (Unie-K, De Kade, ’t Veldzicht, Viro, Oranje en Ons Huis) om de toelage die ze ontvangen van de Stad samen te leggen en in te zetten voor overkoepelende projecten en initiatieven.

Een van de grote noden is aangepast vervoer voor personen met een handicap. Medewerkers van VZW Oranje voerden daarom een verkennend onderzoek naar realistische (praktisch toepasbare) vervoersmodellen om structurele mobiliteitsdrempels voor personen met een handicap in Brugge en omgeving te verlagen.

Schepen van Sociale Zaken Pieter Marechal: “Toegankelijkheid staat in ons beleidsprogramma hoog aangeschreven. Elke inwoner en bezoeker moet gelijkwaardig en onafhankelijk toegang hebben tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie van onze stad, maar evenzeer toegang tot mobiliteit. Dit rapport zal zeker onze aandacht krijgen, om naar de toekomst toe de mobiliteit in Brugge nog toegankelijker te maken.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Als Stad Brugge zetten we ook heel sterk in op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Iedereen moet zich in Brugge vlot en comfortabel kunnen verplaatsen. Het werk is zeker nog niet af. Dit rapport is alvast een dankbaar instrument om te kijken waar we nog verbeteringen kunnen aanbrengen.”

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!