VBRO Evergreen

Burgemeester De fauw Doctor Humoris Causa

Op 11 november werd het startschot gegeven van het nieuwe Carnavals-seizoen en dat werd in Brugge gedaan met de openingszitting van Brugges oudste Carnavalvereniging de Totetrekkersgarde. Het was de 62ste openingszitting en die werd net als de voorbije jaren georganiseerd in de Salons Lodewijk van Male in Sint-Kruis. Traditioneel werden weer nieuwe Doctores Humoris Causa aangesteld, Bruggelingen, uitgekozen omwille van hun gevoel voor humor of omdat ze zich omwille van hun engagement verdienstelijk maakten. Dit jaar viel de eer te beurt aan Olivier Neese, hoofdredacteur van ’t Brugsch Handelsblad en Dirk De fauw, de burgemeester van Brugge. Beiden mogen zich vanaf nu dus ook Doctor Humoris Causa noemen. Vóór hun aanstelling werden ze eerst ludiek voorgesteld en op de rooster gelegd in de ton van de Totetrekkersgarde en dat door Voorzitter Johan Cortvriendt. Op de foto de beide nieuwe Doctores aan de zijde van de Voorzitter en zijn bestuursleden.

Foto: Brugs Radiohuis

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!