VBRO Evergreen

Dubbelrichtingsfietspad moet Moerkerkse Steenweg fietsveiliger maken

Om de fietsveiligheid langs de Moerkerkse Steenweg te verhogen, investeert Stad Brugge in de fietsverbinding tussen de Pijpeweg en de Vierscharestraat. “We investeren in Sint-Kruis en maken deze belangrijke as verkeersveiliger door een dubbelrichtingsfietspad van drie meter breed aan te leggen. De werkzaamheden worden mede gesubsidieerd via het Kopenhagenplan van de Vlaamse Overheid”, klinkt het bij burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Dubbelrichtingsfietspad tussen de Pijpeweg en Vierscharestraat.

“In de Moerkerkse Steenweg passen we het dubbelrichtingsfietspad, dat momenteel 1m80 breed is, aan naar drie meter breed”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. Waar het fietspad langs de woningen loopt wordt een schrikstrook van 1m85 aangelegd tussen de rijweg en het fietspad. Dit zorgt voor voldoende afstand tussen het gemotoriseerd verkeer en de fietsers. Daarnaast wordt een schrikstrook van 0,75 m breed wordt aangelegd tussen het fietspad en de woningen.

“Een deel van dit fietspad loopt langs open velden, hier is geen aangrenzende bebouwing. Om dit deel van het fietspad af te schermen van de rijweg wordt het fietspad achter de bestaande bomenrij en gracht aangelegd”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Dit geeft ook meer ruimte aan de bestaande bomen. Er komt een extra gracht aan de andere zijde van het fietspad om het water van de akkers op te vangen.

“In totaal vernieuwen we 560 meter aan fietspad”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Hiermee optimaliseren we de fietsverbinding tussen Moerkerke, Vivenkapelle en Brugge.”

Waterrobuust ontwerp: gescheiden rioleringsstelsel en meer groen

Tijdens de werkzaamheden wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het fietspad zal opgebroken worden, waarna een nieuwe regenwaterleiding toegevoegd wordt. De bestaande leiding zal dienen als droogweerafvoer. Een gescheiden rioleringsstelsel zorgt ervoor dat er bij hevige regenval minder kans is op overstroming.

In het deel van het fietspad waar geen aangrenzende bebouwing is zal een extra gracht aangemaakt worden. Deze vangt het water van de akkers op, zodat dit niet over het fietspad loopt. Door het fietspad te verplaatsen naar de ruimte achter de bomenrij en het huidige fietspad op te breken, geven we meer ruimte aan de wortels van de bestaande bomen. Hier komen nog 14 extra bomen.

Investering en timing

De werkzaamheden zullen begin 2024 plaatsvinden en kosten 325.000 euro.

“Een grote investering van de Stad in de fietsveiligheid. Via het Kopenhagenplan konden we een subsidie 33% ontvangen, waardoor de Stad zo’n 240.000 euro investeert. In Brugge investeren we fors in de fietspaden, met de steun van het Kopenhagenplan maken we Brugge tot echte fietsstad. We dienden 37 projecten in, een investering van meer dan vijf miljoen euro voor veilige fietspaden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Fietsveiliger Sint-Kruis

“We investeren in het fietsveiliger maken van Sint-Kruis, deze zomer werden de rijweg en de fietspaden in de Moerkerkse Steenweg tussen de Polderstraat en Doornhut vernieuwd. In 2020 werd het deel tussen de R30 en kerk van Sint-Kruis opgewaardeerd. Nu maken we ook het fietpad in het deel van de Moerkerkse Steenweg tussen de Pijpeweg en Vierscharestraat breder en verkeersveiliger”, stelt de schepen. “De stad investeert in veilige fietspaden. Stap per stap maken we van Brugge een veilige fietsstad voor jong en oud en voor mensen die van thuis naar het werk gaan, hun vrije tijd willen invullen en zeker voor kinderen die veilig naar school.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Alleen dit jaar al werden vele kilometers fietsinfrastructuur aangepakt. Denken we maar aan de nieuwe comfortabele fietspaden doorheen Park Steevens/Zandtiende, de vernieuwde fietspaden langs de ring tussen Gentpoort en Katelijnepoort, tussen de Warande en de Dampoort, langs de Hoefijzerlaan. Of de nieuwe fietsinfrastructuur langs het Kerkebeekpad – Ten Boomgaarde en de vernieuwing van de fietspaden hier langs de Moerkerkse Steenweg. Nog dit jaar openen we het gloednieuw fietspad tussen Dudzele en Zeebrugge langs de Jozef Verschaeveweg, een meer dan 6 kilometer lang nieuw fietspad, met als eyecatcher de fietsinfrastructuur gekoppeld aan de nieuwe brug over het Verbindingsdok. Daarnaast werden tientallen straten ingericht als fietsstraat. Wanneer we de cijfers van dit jaar optellen met de realisaties in deze legislatuur, dan komen we op een totaal van 45 kilometer aangepakte fietsinfrastructuur. Ook in de toekomst blijven we niet stilzitten en investeren we maximaal in fietsinfrastructuur.”

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!