VBRO Evergreen

Flink wat baggerwerken in Brugge

Op diverse plaatsen in Brugge zullen baggerwerken en oeverversterkingswerken uitgevoerd worden. De oorzaak hiervan is een sliblaag in de Reien en versleten oeverversterking op verschillende locaties. “Deze baggerwerken zijn noodzakelijk om een goede waterkwaliteit te behouden in de Brugse wateren en ook de versterking moet hersteld worden om de oevers tegen uitspoeling te beschermen. De reien zijn een van de plaatsen die Brugge zo pittoresk maken. We moeten er dan ook goed voor zorgen.” vertelt Schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem. “We plannen om een deel van de werken tijdens de winter van 2022 uit te voeren”

Baggerwerken
“De baggerwerken worden uitgevoerd om de goede waterkwaliteit te behouden en voldoende diepgang te garanderen voor de vele bootjes die in de Brugse wateren varen. Een slibvolume van zo’n 11.000 m² moet gebaggerd worden op 6 locaties .

Oeverversterking
Op heel wat plaatsen in Brugge worden de oevers versterkt om deze tegen uitspoeling te beschermen. “We zorgen voor een ecologische oeverversterking van de Bakkersrei aan het Wijngaardplein. De lage oevers aan het zwaneneiland zijn voor een groot deel uitgespoeld door golfslag van de bootjes, waardoor de zwanen zich hieraan kunnen kwetsen. De heraanleg wordt voorzien met voorbeplante kokosrollen en -matrassen, die makkelijker toegankelijk zijn voor de watervogels. Daarnaast worden ook de aanwezige hellingen voor de watervogels aangepakt. Eén helling wordt minder steil gemaakt en één helling wordt hersteld. Er komen twee extra hellingen.” Ook de oevers aan ’t Stil Ende en de Speelmansrei worden versterkt.

Kaaimuren en aanlegsteigers
Er worden nog werken uitgevoerd aan en rond de Brugse wateren. Zo herstelt Brugge de kaaimuren aan het Arentshof, de Mariastraat 23, Dijver en aan de Augustijnenrei. De aanlegsteigers aan Burg 12 en aan het Wijngaardplein wordt er ook volop vernieuwd. Daarnaast worden de brughoofden van de Peerdenbrug aan de Groenerei hersteld.

Kostenplaatje en percelen
Om de werken uit te voeren worden de Brugse wateren in drie percelen opgedeeld. Het eerste perceel, waarvan de werken deze winter gepland staan, zijn de wateren in de binnenstad exclusief Langerei. Het tweede perceel is het Binnenpand (Coupure – Langerei) en tot het derde perceel behoort het Stil Ende. De totale investering in de werken aan de Brugse wateren is 2.570.665 euro. Een belangrijke investering om de kwaliteit van de Brugse wateren te garanderen.

Baggerwerken
1. Vijver Koningin Astridpark
50 cm te baggeren om waterkwaliteit te verbeteren en voor een goede werking van de fontein
2. Bakkersrei van Gruuthusebrug tot Wijngaardbrug-Sashuisbrug
30 cm te baggeren om de diepgang voor de vele toeristische bootjes te garanderen
3. Begijnhofrei
50 cm te baggeren omdat er zich daar een dikke sliblaag bevindt
4. Speelmansrei tussen Vlamingbrug en Ezelsbrug
40 cm te baggeren om een sliblaag te verwijderen
5. Binnenpand kanaal Gent-Oostende – sluis Coupure tot Dampoort
(Coupure – Sint-Annarei – Langerei)
30 cm te baggeren om een sliblaag te verwijderen
6. ’t Stil Ende
30 cm te baggeren om de waterkwaliteit te verbeteren

Oeverversterking
1. Bakkersrei: oeverversterking Walplein 39
2. Bakkersrei: oeverversterking tussen Walbrug en Begijnhofbrug
3. Bakkersrei: Aanleg ecologische oevers aan het Wijngaardplein + aanpassingen aan hellingen watervogels
4. Speelmansrei: oeverversterking cijnsgrond Sint-Jakobsstraat 51
5. ’t Stil Ende: herstel oevers + inrichting ecologische oevers

Kaaimuren en aanlegsteigers
1. Bakkersrei: Herstel kaaimuur Arentshof
2. Bakkersrei: Herstel kaaimuur Mariastraat 23
3. Bakkersrei: Vernieuwen aanlegsteiger (Wijngaardplein)
4. Dijver: Herstel kaaimuur thv Gruuthusebrug
5. Groenerei: Herstel brughoofden Peerdenbrug
6. Augustijnenrei: Lokaal herstel metselwerk kaaimuur
7. Kraanrei: vernieuwen aanlegsteiger Burg 12

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!