VBRO Evergreen

Gebruis in het Brugse Stadhuis

‘Gebruis in het Stadhuis’ is een project waarbij kinderen uit het vijfde leerjaar het Stadhuis bezoeken. De leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over voorstellen die hun stad nóg leuker en kindvriendelijker kunnen maken. Tijdens het Stadhuisbezoek zullen ze die ideeën ook voorstellen en wordt er zoals in een echte gemeenteraad gestemd voor het beste idee, bezorgen aan het stadsbestuur.

“Brugge is een kind -en jongerenvriendelijke stad. Bij elke beslissing die we nemen als bestuur, denken we ook na of dit een goede beslissing is voor de kinderen en jongeren van onze stad. Met dit project gaan we een stap verder en willen we de kinderen ook zelf die inspraak geven. Zo informeren we hen niet alleen hoe democratie en politiek werkt, maar willen we zelf ook graag horen waar zij van wakker liggen, wat hun ideeën zijn voor onze stad en hoe we Brugge nog leuker of beter kunnen maken. Een ideaal moment dus om hun ideeën voor te leggen aan het stadsbestuur”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Burgemeester Dirk De fauw: “Met de informatiebundel op maat van de kinderen kunnen de leerlingen op voorhand in de klas dit bezoek voorbereiden. Zo wordt er stilgestaan bij de geschiedenis van onze stad, wat politiek is, hoe het stadsbestuur en zijn stadsdiensten werkt. Na dit informatieve luik kunnen de kinderen dan zelf aan de slag met een doe-opdracht waarbij zij zelf voorstellen kunnen doen aan het stadsbestuur. We geven hen dus ruimte voor inspraak en participatie via dit project.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!