VBRO Evergreen

#HANGOUTS APP van JONG VOLK

Schepen Mathijs Goderis:

Met de #HANGOUTS APP van jongerenplatform Jong Volk willen we definitief komaf makenmet een typisch cliché over Brugge als jongerenstad, namelijk “er is hier niets te doen”. Deapp bewijst het tegendeel en toont dat er absoluut WEL veel te doen is in Brugge. De#HANGOUTS APP kwam tot stand in nauwe samenwerking met Bits of Love en met steunvan de Jeugddienst.

Hotspots, events en nieuwtjes

De #HANGOUTS APP heeft 3 functies. Enerzijds krijg je een overzicht van allerlei toffehotspots: plaatsen én organisaties die JONG VOLK interessant vindt voor jongeren inBrugge om te ontdekken. Je kunt de hangouts bekijken op een kaart en ook filteren op éénvan de 8 thema’s: cultuur, jeugdwerk, welzijn, sport, lifestyle, food en drinks, ondernemen enstuderen. Je ontdekt dus nieuwe #hangouts in je buurt, maar je kunt ook zoeken op basisvan jouw persoonlijke interesses. De bedoeling is dat jongeren op deze manier bijvoorbeeldeen nieuwe studeerplek, een verrassend café of een voetbalpleintje met avondzon vinden.

De app heeft daarnaast ook een kalenderfunctie: JONG VOLK selecteert zelf evenementenen activiteiten. Die kalender is helemaal op maat van jongeren en elk event is gelinkt aaneen hangout én aan één of meerdere thema’s.Weet je niet waar je terecht kunt of wat er te doen is deze zomer? Dan is de #hangouts appvan JONG VOLK dus het ideale vertrekpunt. Je vindt er trouwens ook regelmatig nieuwtjes:de 5 cafés met beste huiswijn, de zonnigste plekken om te chillen in de binnenstad, 10zomertips van BLVRD Magazine, … Op die manier wordt er ook constant ingespeeld op watleeft bij jongeren.

Hangouts die verbinden

De baseline van jongerenplatform Jong Volk is ‘verhalen die verbinden’, die van hangoutsapp ‘hangouts die verbinden’. In de app worden zoveel mogelijk organisaties en plekkenvoorgesteld door jongeren zelf. Geen droge informatie, maar peer to peer communicatie. Deapp werd ook bij de doelgroep getest, o.a. door de Young Board van JONG VOLK zelf.342 bankjes

De komende weken wordt zowel online als offline campagne gevoerd om de app bekend temaken bij jongeren. Voor het campagnebeeld werd een typisch Brugs object – het groenezwanenhalsbankje – als metafoor gebruikt voor een ‘hangout’.

Voor de campagne werden 342 van die bankjes in Brugge gefotografeerd. In Burg 4 loopt van 26 juni tot en met 29 junieen expo met alle foto’s.

De #HANGOUTS APP is te downloaden vanaf 26 juni. Meer info vind je via jongvolk.be.

Foto © persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!