VBRO Evergreen

Heilig Bloedprocessie inclusief in 2025

De Heilig Bloedprocessie voorstellen hoeft niet in Brugge. Deze eeuwenoude traditie, ook erkend als werelderfgoed door Unesco, is een onlosmakelijk stuk van de Brugse identiteit. Elk jaar op Hemelvaart trekt de processie, gedragen door talloze vrijwilligers, door onze stad. De band tussen de processie en de stad is historisch. Beide partijen doen er ook alles aan om elk jaar een zo inclusief mogelijke ommegang realiseren.

Burgemeester Dirk De fauw: “De Heilig Bloedprocessie wordt al sinds mensenheugenis met recht en rede Brugges schoonste dag genoemd. De jaarlijkse optocht, waaraan telkens honderden vrijwilligers meewerken, zet op gepaste wijze het roemrijke en liturgische Brugse verleden in de schijnwerpers. Het evenement – dat dit jaar plaatsvindt op donderdag 26 mei – wordt vooral gemaakt en gesmaakt door Bruggelingen, maar is niet alleen voor Bruggelingen bestemd. Ver buiten de stadsgrenzen wordt de processie ook geprezen door de duizenden toeristen uit de hele wereld die speciaal daarvoor naar onze stad afzakken. De processie is een jaarlijkse en vaste waarde op de toeristische kalender en biedt ook een wezenlijke  economische meerwaarde voor de plaatselijke middenstand.”

“We doen er alles aan om elk jaar een zo inclusief mogelijke ommegang te realiseren”, zegt schepen van Welzijn Pieter Marechal. “Elk jaar zijn er tickets te verkrijgen voor personen met een handicap. De processie engageert zich met het project ‘Heilig Bloedprocessie inclusief 2025’ om tegen 2025 een inclusief, toegankelijk evenement te zijn. Dit gebeurt vanaf dit jaar stapsgewijs. Samen met een groep ervaringsdeskundigen werkten we een aantal nieuwe zaken uit om de processie toegankelijker te maken voor iedereen. Ook dit jaar zijn er twee zones voor personen met een handicap en hun begeleider(s): op de Markt en aan de Hauwerstraat. In deze zones zijn specifieke voorzieningen aanwezig: toegankelijk toilet, zitplaats of staanplaats op reservering en assistentie op reservering.”

“De Heilig Bloedprocessie is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van onze stad”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Deze eeuwenoude traditie is erkend als werelderfgoed door Unesco en vormt een stuk van de Brugse identiteit. De band tussen de processie en de stad is historisch: de Stad Brugge is eigenaar van de relikwie en de Edele Confrérie van het Heilig Bloed is verantwoordelijk voor de verering ervan. De samenwerking is de voorbije jaren nog sterker geworden door de toetreding van het stadsbestuur tot de vzw Heilig Bloedprocessie en de voorziening in personele ondersteuning via Brugge Plus. Allemaal om de toekomst van de Heilig Bloedprocessie te bewaren en te bewaken, zonder evenwel aan de eigenheid, de autonomie en de inhoudelijke vrijheid van de organisatoren te raken.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!