VBRO Evergreen

IVBO investeert 27 miljoen

IVBO investeert 27 miljoen euro in de vernieuwing én uitbreiding van haar warmtenet, dat woningen, bedrijven en openbare instellingen voorziet van groene verwarming en warm water. Vanaf 2023 zullen er nieuwe leidingen gelegd worden tot aan de rand van de Brugse binnenstad, om in een latere fase kleinere warmtenetten op aan te sluiten. Zo’n warmtenet hergebruikt de warmte van de afvalenergiecentrale en bespaart heel wat CO2. Zo draagt IVBO bij aan de doelstelling van Stad Brugge om tegen 2050 het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming volledig stop te zetten.

40 jaar groene warmte en groene stroom

Voor IVBO, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering- en verwerking in Brugge en Ommeland, is circulariteit en groene energie eigenlijk niets nieuws. IVBO is al 40 jaar producent en verdeler van duurzame warmte en groene elektriciteit via haar afvalenergiecentrale.

IVBO beschikt over één van de eerste en grootste warmtenetten van Vlaanderen. Bij de bouw van de verbrandingsovens in 1982 kozen de toenmalige bestuursorganen voor een afvalverbrandingscentrale met energierecuperatie. Door die visionaire en innovatieve beslissing wordt er in Brugge al sinds 1982 warmte via het warmtenet verdeeld. De jaren daarna breidde het net beetje bij beetje uit. In ons model is de producent ook de netbeheerder en de leverancier van de energie en dat is belangrijk voor het succes van het net. Het is een onderdeel van een ecologische oplossing in een lokale circulaire economie.

De warmte van het verbrande restafval wordt aangewend om groene elektriciteit op te wekken én heel wat gebouwen langs het warmtenet, dat zich vandaag over 11 km uitstrekt, te voorzien van duurzame warmte en sanitair warm water.

Vernieuwing en uitbreiding warmtenet

Het warmtenet van IVBO bestaat uit een hoofdleiding en zijtakken. Na 40 jaren trouwe dienst is de backbone, of ruggengraat, van het oorspronkelijke warmtenet, aan vervanging toe. Na een lange en uitgebreide voorstudie, is het dossier nu klaar om door te pakken. Vanaf 2023 wordt de hoofdader van ons net vernieuwd en uitgebreid. Het is onze bedoeling het net door te trekken tot aan de rand van de historische binnenstad. Op deze manier verzekert IVBO haar klanten dat ze voor minstens nóg eens 40 jaar van betaalbare warmte kunnen genieten én maakt ze zich klaar voor de koppeling met lokale, kleinere warmtenetten in het stadscentrum. Zo helpt IVBO de ambitie van Stad Brugge mee waar te maken om klimaatneutraal te worden tegen 2050.”, aldus de voorzitter Minou Esquenet.

Er werd ook een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw ketelhuis, van waaruit de warmte bij IVBO vertrekt. In dit nieuwe gebouw worden performantere pompen voorzien met een hogere capaciteit.

“Ook zullen we bepaalde processen die nu op gas gebeuren voorzien om, in een latere fase, om te schakelen naar nieuwe technologieën op waterstof en zo het gebruik van fossiele brandstof nog meer naar beneden te halen” zegt Jan Geeraert, CEO van IVBO.

Al 40 jaar groene warmte en groene stroom

Het is nu wachten op de goedkeuring om de werken aan te vatten. De verwachting is dat de werken iets meer dan 3 jaar gaan duren en IVBO een totale investering van 27 miljoen euro zal doen, waarvan 2 miljoen euro gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid.
Voor de werken zal een sleuf gemaakt worden van 7,6 km waarin zo’n 760.000 kg stalen buizen, heen en terug, met een totale lengte van 15,2 km komen te liggen. Door dat netwerk stroomt constant 1.200.000 liter water. Door nieuwe technieken zal de vernieuwing en uitbreiding van het warmtenet een groei van 46% capaciteit genereren, van 48 GWh naar 70 GWh. Dat is een stijging van 22.000 MWh. Daarmee zal IVBO extra warm water en verwarming leveren gelijk aan het jaarverbruik van meer dan 3.000 gezinnen.*

De uitbreiding in cijfers

De Raad van Bestuur had reeds beslist om een plafondprijs in te voeren voor warmtelevering aan particuliere klanten. Zo worden deze klanten in de huidige energiecrisis niet geconfronteerd met woekerprijzen voor groene warmte, die enkel ingegeven zijn door het slaafs volgen van de prijzen van fossiele brandstoffen.

Aan dit principe wil IVBO in de toekomst blijven vasthouden: geen 1-op-1 koppeling van de warmteprijs aan die van gas, maar een tariefvork met een plafondprijs. Op die manier draagt IVBO als dienstverlener bij aan het betaalbaar houden van de energiefactuur. Een voorbeeld waarvan gehoopt wordt dat het bij anderen snel navolging zal vinden.

Milieuwinst

In vergelijking met verwarming op fossiele brandstoffen bespaart IVBO nu reeds 12.000 ton CO2/jaar. Daar komt door de uitbreiding een extra besparing in CO2 bovenop van 4.200 ton/jaar, goed voor een totale besparing van 16.200 ton CO2/jaar, ofwel de gemiddelde uitstoot van 8.845 auto’s per jaar, het equivalent van 132.675.000 km autorijden.
Sedert de start van het warmtenet in 1982 heeft IVBO reeds 1.300.000 MWh warmte geleverd, goed voor 224.000 ton CO2 besparing.

Aanvaardbare prijzen voor energie

De Raad van Bestuur heeft in december 2021 beslist om een plafondprijs in te voeren voor warmtelevering aan particuliere klanten. Zo worden deze klanten in de huidige energiecrisis niet geconfronteerd met woekerprijzen voor groene warmte, die enkel ingegeven zijn door het slaafs volgen van de prijzen van fossiele brandstoffen.

Aan dit principe wil IVBO in de toekomst blijven vasthouden: geen 1-op-1 koppeling van de warmteprijs aan die van gas, maar een tariefvork met een plafondprijs. Op die manier draagt IVBO als dienstverlener bij aan het betaalbaar houden van de energiefactuur voor de gezinnen. Een voorbeeld waarvan gehoopt wordt dat het bij anderen snel navolging zal vinden.

Afnemers

Op het warmtenet zijn 3 types klanten aangesloten:

  • In 2020 hebben we voor het eerst 340 particuliere woningen en appartementen aangesloten, die op het parcours lagen.
  • Daarnaast maken ook verschillende bedrijven en kmo’s gebruik van de groene warmte.

Een derde type klant zijn een aantal zorginstellingen, zoals het ziekenhuis AZ Sint-Jan en enkele woonzorgcentra, waar 1.732 bedden, bezoekers en personeel het warm hebben dankzij het warmtenet. Ook het penitentiair complex van Brugge is aangesloten. Zij hebben zo’n 626 bedden.

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!