VBRO Evergreen

Kunstgrasveld voor Sportterrein De Gulden Kamer in Sint-Kruis

Op het sportterrein de Gulden Kamer in Sint-Kruis Brugge zal een kunstgrasveld aangelegd worden. “Sport en openbaar domein hand in hand. We kunnen mooie projecten realiseren voor sportclubs, zoals dit kunstgrasveld op de Gulden Kamer”, zeggen schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en schepen van Sport Franky Demon.

Kunstgrasveld

Cercle Brugge heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de inrichting van het noordelijke deel van de site Gulden Kamer. De ploeg heeft de intentie een deel van haar werking naar de Gulden Kamer te verhuizen. Daarvoor zullen twee voetbalvelden in de noordelijke helft van de Gulden Kamer ingenomen worden.

“Het verdwijnen van deze twee velden zal ervoor zorgen dat de overige natuurgrasvelden meer bespeeld zullen worden. Om hierop te anticiperen, voorzien we de volledige heraanleg van een van de voetbalvelden. We vormen het om tot kunstgrasveld. Kunstgrasvelden zijn goed bestand tegen intensief gebruik. De vele sportieve voordelen zijn ondertussen bekend: ze vragen minder onderhoud, zijn weersbestendig en ze kunnen veel vaker bespeeld worden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Vernieuwde omgeving

In het ontwerp wordt een omheining van 3 meter hoog voorzien, die het volledige veld zal omsluiten. Ballenvangers van 5 m worden geplaatst, alsook twee zones voor toeschouwers. Ook een extra verbindingsweg naar de kleedkamers zal aangelegd worden. Er komen twee nieuwe dug-outs, ruimte voor fietsnietjes en nieuwe bekabeling voor de verlichting. “Om overtollig water te vermijden op het veld wordt een drainage aangelegd, dit wordt gekoppeld op de regenwaterafvoer”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Timing

De start van de werkzaamheden ligt in mei 2024. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal het kunstgrasveld in september 2024 afgewerkt zijn.

Inzetten op kunstgrasvelden

Schepen van Sport Franky Demon: “De Gulden Kamer is één van de sportieve hotspots van onze stad. Vorige week konden we hier een gloednieuwe beweegbank in gebruik nemen. En deze week kunnen we opnieuw een mooie uitbreiding aankondigen met het plan om een van de trainingsvelden (veld 3) in kunstgras aan te leggen. Een mooi voordeel voor de vele gebruikers hier. Bij de opmaak van onze beleidsnota enkele jaren terug zetten we de aanleg van kunstgrasvelden hoog op de agenda. De afgelopen jaren konden we velden voorzien op heel wat sportparken, onder meer op de terreinen van Jong Male, Krachtbal Sint-Michiels, Krachtbal Male en vorig jaar nog JVV. Op de Gulden Kamer was al een kunstgrasveld aanwezig voor de vele verenigingen, nu komt er dus een tweede veld bij. Dit nieuwe kunstgrasveld zal dus heel wat mogelijkheden bieden voor de clubs die hier al huizen en zal een absolute aanwinst vormen.”

“Mijn dienst Openbaar Domein onderhoudt de kunstgrasvelden wekelijks om deze optimaal te houden”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Foto@Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!