VBRO Evergreen

Kunstzinnig welkom voor Zeebrugge

De rotonde aan de Baron De Maerelaan in Zeebrugge draagt in aanzienlijke mate bij tot de eerste indruk van Zeebrugge Bad. Niet alleen voor bewoners en bezoekers, maar ook voor havenverkeer is het een belangrijk baken in Zeebrugge. De rotonde is eigendom van AWV en het potentieel als ‘welkomstbaken’ voor Zeebrugge blijft op vandaag onderbenut. Een kunstzinnig welkom moet daar binnenkort verandering in brengen.

UNIZO en de lokale handelaars kwamen met het idee op de proppen om deze plaats een aantrekkelijker karakter te geven. Stad Brugge, Brugge Plus vzw, AWV en MBZ ondersteunen dit idee. De Gebiedscoördinator Zeebrugge ging hiermee aan de slag en diende, in samenwerking met de partners, project en dienden hiervoor een subsidiedossier in bij de Vlaamse overheid onder de noemer ‘een kunstzinnig welkom voor Zeebrugge’.

Het project is gebudgetteerd op 122.000 euro. De Vlaamse overheid zou de helft van dit bedrag subsidiëren (60.000 euro). Stad Brugge en UNIZO dragen respectievelijk 12.000 en 10.000 euro bij. Voor het inzamelen van de resterende 40.000 euro wordt een oproep gelanceerd richting bedrijven en ondernemers.

Burgemeester Dirk De fauw: “Deze aanvraag kadert eveneens binnen de revitaliseringstudie van Zeebrugge, waarin volop ingezet wordt op verbinding. Het kunstproject verbindt mensen, ondernemers, bedrijven en overheden rond een gemeenschappelijk en niet-alledaags doel: het realiseren van een beeldbepalend kunstwerk op een belangrijke locatie.”

Schepen van Zeebrugge Mieke Hoste: “Het rond punt vormt een toegangspoort tot Zeebrugge Bad. Het is een plek waar bewoners, toeristen, ondernemers en vrachtwagenchauffeurs samenkomen en waarvan het potentieel op vandaag onderbenut blijft. Een kunstige invulling zal daar verandering in brengen.”

Regioverantwoordelijke van UNIZO Brecht Clyncke: “De rotonde ligt er momenteel onverzorgd en verlaten bij. Straks is het zomer en verwelkomt Zeebrugge heel wat bezoekers. Op vandaag ontbreekt een warm welkomstgevoel, maar daar zou binnenkort verandering in moeten komen. Met het kunstwerk wil UNIZO de bezoekers een hartelijk welkomstgevoel bieden, dit ten voordele van de Zeebrugse handelaars.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Zeebrugge leeft! En dat mag je ook zien op het openbaar domein van de deelgemeente. Een kunstwerk was aangewezen om bezoekers uit te nodigen onze zeegemeente en haar troeven te ontdekken. We investeren in de publieke ruimte in Brugge en dus ook in het openbaar domein in Zeebrugge. Zo plaatsen we picknickbanken op het strand, doen we extra bebloemingen en proberen we met groene ingrepen de deelgemeente een frisse maar vooral duurzame aanblik te geven. Zo ontharden we binnenkort het Marktplein en investeren we sterk in een nieuwe groene ontmoetingsplek op de Site Knapen. Het kunstwerk is een voorbode van wat Zeebrugge te bieden heeft.”

Divers karakter van Zeebrugge

Het is de bedoeling om een kunstwerk te realiseren dat het diverse karakter van
Zeebrugge belichaamt: de zee, de haven met zijn industrieel karakter, de thuis voor de bewoners en de ontspanningsplek voor toeristen en tweede verblijvers. De centrale insteek voor het kunsttraject is dan ook verbinding, waarbij finaal een artistieke welkom tot Zeebrugge wordt gecreëerd.

“De realisatie van deze kunstopdracht met permanente invulling zal Zeebrugge nog meer op de kaart zetten als kunstlocatie. In het verleden werden al geslaagde tijdelijke interventies gerealiseerd naar aanleiding van zowel Triënnale Brugge als Beaufort. Ook nu laten we ons begeleiden door experten uit de cultuursector: Brugge Plus en de cultuurbeleidscoördinator spelen hierin een belangrijke rol”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock.

Voor het ontwerp en de uitvoering van het beoogde kunstwerk wordt een professioneel kunstenaar aangesteld. Op basis van het projectconcept worden vijf kunstenaars geselecteerd om deel te nemen aan een ontwerpwedstrijd.

De jury was alvast positief en zette in een eerste ronde het licht op groen om de aanvraag verder uit te werken. Tegen 9 mei moet de financiering volledig rond zijn en wordt het dossier inhoudelijk verder uitgewerkt. Tegen de zomer volgt dan de finale beslissing over de toekenning van de Vlaamse subsidie.

Als alles goed gaat, siert tegen de zomer van 2024 een kunstwerk de rotonde.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!