VBRO Evergreen

Metamorfose Kusttramtraject Zeebrugge klaar

Een deel van het Kusttramtraject in Zeebrugge onderging de voorbije maanden een heuse metamorfose: tramsporen werden vernieuwd, haltes werden verplaatst, gloednieuwe perrons werden gebouwd, en bovendien werd er een voor Vlaanderen unieke groenbedding aangelegd. Kortom, Zeebrugge is klaar om zich deze zomer in vervoering te laten brengen door de Kusttram.De voorbije tijd werd er hard gewerkt op het tramtracé tussen de Visartsluis en Blankenberge Duinse Polders. De bestaande tramsporen dateerden uit de jaren ’80 en waren dus einde levensduur. Een grondige vernieuwing drong zich op. Het oude tramspoor werd volledig verwijderd over een afstand van liefst 4 kilometer. De vernieuwingsoperatie nam dan ook twee jaar in beslag. Dankzij een uitstekende samenwerking met de aannemer en onderaannemer kon de timing worden gerespecteerd. De grondige tramspoorvernieuwing werd in verschillende fases uitgevoerd, teneinde de dienstverlening door de Kusttram niet al teveel te hypothekeren – ook al diende er ter plekke beurtelings over één spoor te worden gereden. Nadat het tramspoor volledig was vernieuwd, moest vervolgens de hele bovenleiding worden nagezien. Alles samen een flinke klus.

​UNICUM

Het bewuste traject werd bovendien gedeeltelijk voorzien van een voor Vlaanderen -voorlopig- unieke toepassing: een volledig groene bedding van gras op een betonnen ondergrond. De bijzondere bedding ligt vlak aan de nieuwe halte Stationswijk. De bijzondere groenzone, gesitueerd tussen Visart en de Londonstraat, is een proefproject. Het Duitse concept is een revolutionaire techniek die voorziet in een betonnen onderbouw met honinggraatmotief waarop de sporen komen te liggen. Er komen geen houten dwarsliggers meer aan te pas. In plaats van steenslag als toplaag wordt er gras gezaaid. Sporen verzakken na verloop van tijd enkele centimeters. Dankzij het nieuwe procédé is er minder preventief onderhoud nodig. Over een viertal jaar wordt het proefproject geëvalueerd, en zal bekeken worden of dit ook elders kan worden toegepast.

HALTEWIJZIGINGEN

​Ook op het vlak van de haltes wijzigt er één en ander. Het smalle perron van de halte Vaart bemoeilijkte het op- en afstappen. Bovendien zorgde de aanpalende gewestweg voor weinig uitwijkmogelijkheden. In het kader van de toekomstplannen voor de bouw van een nieuwe zeesluis ​ werd beslist om de haltes zo’n 300 meter op ​ te schuiven en twee nieuwe, volwaardige perrons te bouwen. Op maandag 20/06 werden de beide nieuwe perrons van halte ‘Zeebrugge Stationswijk’ in gebruik genomen. Deze nieuwe halte vervangt de voormalige halte Vaart. De nieuwe naam sluit beter aan bij de hedendaagse lokale situatie nabij het NMBS-treinstation. De oude perrons van de vroegere halte Vaart zijn reeds afgebroken. Deze halteaanpassing heeft alleszins flink wat voeten in de aarde, want ook alle reisinformatie aan haltes en in trams moet worden gewijzigd.

​VERNIEUWING GAAT VERDER

​Met de realisatie van de nieuwe halte Stationswijk werden in totaal liefst drie haltes over een afstand van 1,5 kilometer volledig vernieuwd en volwaardig uitgebouwd. Eerder kwamen de haltes Duinse Polders (Blankenberge) en Strandwijk aan de beurt.

Foto: De Lijn

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!