VBRO Evergreen

Mobiel ‘geefpunt units’ in Brugse regio

Vanaf half september zullen in de wijk- en sportcentra Xaverianen en Daverlo mobiele ‘geefpunten’ staan. Bezoekers kunnen er herbruikbare spullen kwijt die een tweede leven krijgen bij nieuwe gebruikers. De Stad werkt hiervoor samen met Kringwinkel ‘t Rad.

Schepen Franky Demon: ,Circulariteit is een belangrijk onderdeel in de strategische visie van de Stad Brugge. Via het plan ‘BruggeNaarMorgen’ wil de Stad tegen 2030 de lokale uitstoot van CO₂ in Brugge halveren. Zo blijft Brugge op koers om de wereldwijde klimaatopwarming onder de 1,5°C te houden. Het plan heeft aandacht voor circulaire economie: aandacht voor hergebruik, herstellen en delen van producten en dienst. De Stad werkt voor de concrete uitvoering van het plan samen met verschillende partners. Eén van de partners binnen dit verhaal is Kringwinkel ‘t Rad die maximaal inzet op lokaal hergebruik.’

Joost Dalle, operationeel manager Kringwinkel ’t Rad: ,Nog steeds verdwijnen er te veel herbruikbare spullen op de afvalberg en dat willen we vermijden. Via het project ‘geefpunten op slipperafstand’ zorgen we voor mobiele geefpunten in de Brugse regio. Ze staan op publieke plaatsen of worden opgezet tijdens lokale evenementen. Ze vergroten onze visibiliteit en maken de afstand om spullen te schenken zo klein mogelijk voor zoveel mogelijk mensen. We trekken dus zelf richting ‘gevers’ op alternatieve locaties waar veel mensen over de vloer komen. De spullen die we op die manier inzamelen, komen terecht in ons logistieke centrum, waar ze worden gesorteerd, gecontroleerd en hersteld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nadien gaan ze naar de Kringwinkels. Door spullen te schenken aan Kringwinkel ’t Rad steun je sociale tewerkstelling en lokaal hergebruik. Er ontstaat zo voor elke Bruggeling een mooi betaalbaar aanbod aan tweedehandsspullen in de Brugse regio. Op die manier ontstond het idee om ook in stedelijke sportcentra dergelijke ‘mobiele geefpunten’ te organiseren.’

Franky Demon: ,We waren het idee van Kringwinkel ’t Rad meteen genegen. Onze Sportdienst ging samen met hen op zoek naar geschikte locaties en we kwamen vrij snel uit bij onze stedelijke sport- en wijkcentra Xaverianen en Daverlo. Ze zijn druk bezocht, dus de mobiele geefpunten komen zo op plaatsen waar veel mensen langskomen. Kringwinkel ‘t Rad mikt ook op een jong publiek, én dat is hier talrijk aanwezig, van sportliefhebbers tot bibliotheek- of cafetariabezoekers. Bovendien is de link naar hergebruik van sportmateriaal erg interessant. Nog steeds verdwijnt er veel perfect bruikbare sportkledij en bruikbaar sportmateriaal naar de achterkant van de kast om uiteindelijk te worden weggegooid. Denk maar aan voetbalschoenen, voetbaltruitjes of ander sportmateriaal in goede staat. Het geeft op die manier ook kinderen of jongeren die het financieel moeilijker hebben de kans om dit – vaak dure – materiaal toch te kunnen aanschaffen. Naast het duurzaamheidsaspect, mogen we dus ook dit sociale element niet vergeten.’

Concreet zullen de geefpunt units vanaf de tweede week van september in de sportcentra Xaverianen en Daverlo te vinden zijn. Het gaat om grote units van 1,65 à 1,85 m breed, 2 m hoog en 50 à 85 cm diep. Ze bestaan uit één grote textielunit en twee grote ‘allerlei’ units voor boeken, huisraad, speelgoed, sportmateriaal en elektro. De Stad stelt de locaties ter beschikking. Kringwinkel ‘t Rad zorgt voor het plaatsen en legen van de units. Na gunstige evaluatie kan dit project eventueel uitgebreid worden naar andere sportcentra en/of de Brugse zwembaden.

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!