VBRO Evergreen

Nieuw logo voor AZ Sint-Jan

Omdat de scheiding met het Oostendse Henri Serruysziekenhuis nu helemaal afgerond is en een echte fusie met het AZ Sint-Lucas verder weg dan ooit is, stelde het AZ Sint-Jan zondag een nieuw logo voor. Dat werd onthuld door Mintus-voorzitter Pablo Annys en algemeen directeur Hans Rigauts. En bij dat logo, dat bestaat uit een 4-letter-combinatie, hoort de nieuwe slogan ‘goede zorg laat niemand achter’. Het AZ Sint-Jan werkt dus weer volledig zelfstandig en dat zal toch wel voor even zo zijn. Een bitse discussie tussen de Brugse coalitiepartijen CD&V en Vooruit over een mogelijke fusie met het AZ Sint-Lucas zorgde ervoor dat het dossier uiteindelijk over de gemeenteraadsverkiezingen van oktober wordt getild.

Foto@Linda Schamps

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!