VBRO Evergreen

Nieuwe fietspaden en asfalt Moerkerkse Steenweg Sint-Kruis Brugge

De rijweg van de Moerkerkse Steenweg tussen de Polderstraat en Doornhut in Sint-Kruis wordt vanaf maandag 3 juli (tot en met 10 juli) vernieuwd. De toplaag in asfalt is kapot en wordt volledig vernieuwd. Dit verbetert het fietscomfort, ook worden nieuwe markeringen voor de fietspaden aangebracht. “In 2020 werd een eerste deel van deze straat vernieuwd en fietsveilig gemaakt, in juli starten we met het tweede gedeelte. We investeren in Sint-Kruis en maken deze belangrijke as verkeersveilig. Iedere deelgemeente telt”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “De werken worden gesubsidieerd via het Kopenhagenplan van de Vlaamse Overheid”.

Belangrijke as voor Sint-Kruis vernieuwd in twee fasen

“We zorgen voor een opwaardering van de rijweg en fietspaden aan de Moerkerkse Steenweg. De straat wordt heraangelegd in asfalt, wat ook het comfort en de veiligheid voor de fietsers verbetert,” zegt burgemeester Dirk De fauw. In 2020 vond de eerste fase van deze werken plaats, het deel van de Moerkerkse Steenweg tussen de R30 en de kerk van Sint-Kruis.

Schepen Mercedes Van Volcem: “Op maandag 3 juli start aannemer Devriese NV met het vernieuwen van het deel tussen de Polderstraat en de Doornhut. De fietspaden worden opnieuw aangebracht op de baan met duidelijke markeringen, alsook een ribbelmarkering om de fietsveiligheid te garanderen.” Bij deze vernieuwing worden ook de parkeerplaatsen in kasseien hersteld waar nodig. De aansluiting met de Brieversweg wordt volledig in asfalt gegoten. Het gaat om 900 meter nieuw fietspad en 1,8 km markeringen.

Kopenhagenplan

Het kostenplaatje voor de werkzaamheden tussen de Polderstraat en de Doornhut wordt geraamd op 220.000 euro. Het vernieuwen van het fietspad kadert in het Kopenhagenplan. De Vlaamse Regering steunt hiermee lokale besturen bij het investeren in fietsinfrastructuur. Schepen Mercedes Van Volcem: “In Brugge investeren we fors in de fietspaden, met de steun van het Kopenhagenplan maken we Brugge tot echte fietsstad. We dienden 37 projecten in, een investering van meer dan vijf miljoen euro voor veilige fietspaden.”

Via het Kopenhagenplan wordt 33% gesubsidieerd, waardoor het kostenplaatje voor de Stad 147.400 euro bedraagt.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!