VBRO Evergreen

Nieuwe riool onder Vlamingbrug

Ingrijpende werkzaamheden aan de Vlamingbrug in Brugge. Daar werd doorheen de oude fundamenten van de Middeleeuwse brug geboord om de riolering door te laten lopen.

De werken in de Vlamingstraat, in het deel tussen de Academiestraat en de Korte Winkel / Vlamingbrug schieten goed op. Het gescheiden rioleringsstelsel zit inmiddels in de grond en de aannemer is nu bezig met de aansluiting, huis per huis. Maar voor de doortrekking van de hoofdriool richting de Reie was nog een huzarenstukje van doen. Een firma, gespecialiseerd in betonboringen was er aan de slag om onder de Vlamingbrug door te boren om plaats te maken voor de rioleringsbuis. Enkele dagen terug werden de oude fundamenten, na eerdere graafwerken, opnieuw duidelijk zichtbaar. Het gaat om een gemetseld bouwwerk, deels opgetrokken in Brugse Moefen, een grote handgemaakte baksteen. Het gespecialiseerde bedrijf ging daar nu dwars doorheen om de andere kant van de zijwand te bereiken. Zo kwam ze terecht onder de eerste brugboog die niet over het water loopt. Daar komt de rioolbuis voor afwatering uiteindelijk in de Augustijnenrei terecht, als overstort bij hevige of langdurige regenval. Na de werken in dit deel van de Vlamingstraat begint aannemer Willemen Infra dan met de volgende fase van de ingrijpende rioleringswerken die doorgaan tot op het einde van de Vlamingdam.

Foto: Brugs Radiohuis

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!