VBRO Evergreen

Open ruimte voor Kerkebeek in Brugge

De Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Brugge slaan de handen in elkaar. In september start de openlegging van de Kerkebeek in wijkpark Ten Boomgaard. Door de waterloop van haar betonnen keurslijf te ontdoen, kan ze meer water bergen en zal de buurt genieten van een groenblauwe omgeving. Dit project is één van de maatregelen van het riviercontract Kerkebeek en wordt mogelijk gemaakt door de Blue Deal.

Water dichter bij de buurtbewoners

Vanaf het Dolfinarium tot het treinstation van Brugge stroomt de Kerkebeek in een betonnen koker onder de grond. Ter hoogte van wijkpark Ten Boomgaard zal de VMM een open bedding voor de waterloop aanleggen. De betonnen koker blijft behouden en krijgt een nieuwe bestemming als opslag voor regenwater. De stedelijke groendienst zal dat water in de toekomst gebruiken voor de besproeiing van openbaar groen.

In samenwerking met de stad Brugge wordt de omgeving omgevormd tot een recreatief park waar de Kerkebeek een centrale rol speelt en buurtbewoners tot rust komen. Naast een belevingsfunctie heeft de waterloop ook een sensibiliserend effect. Het brengt buurtbewoners in contact met het kostbare water en maakt hen bewust van de actuele droogte- en overstromingsproblematiek. De werken lopen nog tot eind 2024.

Aanpak van droogte en verbetering waterkwaliteit

Om wateroverlast te vermijden, werden waterlopen in stedelijk gebied vroeger vaak ingekokerd. Maar daardoor kan het water niet meer in de bodem infiltreren, wat droogte in de hand werkt. Bovendien wordt regenwater via de waterloop sneller afgevoerd, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt.

Om die problemen aan te pakken, moet de Kerkebeek terug aan de oppervlakte komen ter hoogte van het wijkpark Ten Boomgaard. Daarom werd het openleggen van de Kerkebeek op die locatie ook opgenomen in het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek, een set van meer dan 50 maatregelen om de waterhuishouding in Sint-Michiels en Zedelgem te verbeteren. Aan dat riviercontract werkte de VMM, met maar liefst 11 lokale, provinciale en Vlaamse partners, in de periode 2017-2018.  Bij het riviercontract werd veel aandacht besteed aan de participatie en inspraak van de bewoners en lokale doelgroepen.

De aanleg van een open bedding voor de overstromingsgevoelige Kerkebeek zal water meer ruimte geven en zorgt ervoor dat regenwater opnieuw kan infiltreren. Het bevordert tevens de waterkwaliteit en biedt verkoeling in warme periodes.

Burgemeester Dirk De fauw: “Het opwaarderen van de Kerkebeek en het Kerkebeekpad is een voorbeeldproject. Hier gaan vrijetijdsbeleving, natuur, veiligheid, mobiliteit en klimaat hand in hand. De Stad kan zich terugvinden in dit project voor zowel haar biodiversiteitsambities, haar ambities integraal waterbeleid, haar duurzame mobiliteitsambities en haar klimaatambities. Bovendien past dit project ook binnen de uitbouw van de buurtverbinding.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De beek ligt nu onder het fietspad. Hier brengen we verandering in door de Kerkebeek open te leggen over het hele terrein. Hiermee creëren we een open en zichtbare Kerkebeekvallei waar waterbeleving centraal staat. We zorgen voor een slimme waterbuffer, het water daaruit kan dan gebruikt worden voor het openbaar domein. Op die manier zetten we in op een waterrobuuste omgeving. Het nieuwe wijkpark in Sint-Michiels moet een park worden waar de Bruggelingen elkaar kunnen ontmoeten. We herbronnen Sint-Michiels en verleiden jong en oud met deze vernieuwde kwalitatieve omgeving met water en groen. Een park is er voor elke gebruiker. Het zijn de tuinen van de mensen. We zullen het park zodanig inrichten dat het voor elke doelgroep genieten wordt.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “De basis voor dit project werd reeds enkele jaren geleden gelegd binnen het RUP Koning Albert I-laan en werd mee opgenomen in het Riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek. Naast het ecologische aspect zijn zowel het RUP als het Riviercontract het resultaat van unieke participatieprojecten waarin burgers, verenigingen en overheden samen oplossingen zochten om tot een gedragen project te komen. Het project Kerkebeek voorziet een opwaardering van het bestaande park door de Kerkebeek terug in open bedding te brengen volgens zijn historisch uitzicht, dit gekoppeld aan een verdere ontharding van het gebied en aanpassingen aan de riolering. Dit zal in de eerste plaats de algemene waterhuishouding van de omgeving ten goede komen. Daarnaast zal het park op een recreatieve manier ingericht worden, door onder meer de aanleg van een fietsbrug, spelelementen, een petanqueveld en zitelementen. De Dienst Omgevingsvergunningen en Planning was van meet af aan betrokken bij de projectwerkgroep en heeft samen met de collega’s van Openbaar Domein de nodige input geleverd om dit project realiseerbaar te maken.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!