VBRO Evergreen

Openbare Bibliotheek Brugge met jaarverslag

Meer ontleningen, meer bezoekers en een opvallend hoge tevredenheid bij die bezoekers. De Openbare Bibliotheek Brugge blikt met trots terug op 2023 in een online jaarverslag.

“In 2023 had de Brugse bibliotheek bijna 900.000 ontleningen. Daarmee zet de stijgende trend van na de coronajaren zich verder”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Met 12 vestigingen heeft elke Bruggeling een bibliotheek in de buurt, en dat loont. 92,7% van de Bruggelingen is tevreden over de dienstverlening van de bibliotheek. Een tevredenheidscijfer waar we echt trots mogen op zijn.”

De 425.499 bezoekers in Hoofdbibliotheek Biekorf kwamen uiteraard niet alleen om boeken te ontlenen. Met een waaier aan publieksactiviteiten en een uitgebreid educatief aanbod zette de bibliotheek ook in 2023 in op leesplezier, erfgoededucatie, e-inclusie, ontmoeting en verbinding.

“55,6% van de Bruggelingen bezocht in 2023 een van de twaalf vestigingen van de bibliotheek. Dat is een hoger percentage dan in andere centrumsteden. Voor de Bruggeling is de bib een laagdrempelig cultuurhuis. Tegelijk heeft de Brugse bibliotheek op verschillende domeinen een expertise uitgebouwd die tot ver buiten Brugge reikt. Aan het onderwijscongres ‘Taal Centraal’ bijvoorbeeld, namen leerkrachten van over heel Vlaanderen deel. De online lessenreeks Mmmonk School, over het middeleeuwse boek, had 300 deelnemers uit 28 verschillende landen, van Australië tot Zwitserland”, vervolgt schepen Nico Blontrock.

“Dat de Openbare Bibliotheek voor haar erfgoedwerking in 2023 door de Vlaamse Overheid ingedeeld werd als cultureel erfgoedorganisatie van landelijk niveau is een mooie erkenning en een beloning voor jarenlang kwaliteitsvol werk”, besluit schepen Nico Blontrock. “Voor 2024 staan alvast boeiende evenementen geprogrammeerd die de nationale uitstraling van de Brugse bibliotheek alleen maar zullen versterken. Denk maar aan het project ‘Vrouwen van Papier’ van het Guido Gezellearchief.”

Raadpleeg het jaarverslag: Jaarverslag 2023 Openbare Bibliotheek Brugge (bibbrugge-jaarverslag.be)

Foto©Stad Brugge-Bibliotheek

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!