VBRO Evergreen

Operatie Proper in Brugge

In het Brugse Stadhuis werden woensdag jeugdbewegingen en schooldirecties ontvangen. Ze kregen allen een cheque voor hun inzet om zwerfvuil aan te pakken.

De jeugdbewegingen en scholen nemen zelf initiatief om de buurt van hun lokalen en school op te ruimen en vrij te maken van zwerfvuil. Brugge gaat al vele jaren voor een nette stad. De stad zet dagelijks heel wat middelen in om de stad net te houden.

Info voor de scholen
Sommige scholen werkten nog op de claimkaart van Mooimakers. Deze staat evenwel los van het project Operatie Proper, waarbij het de bedoeling is om enkel in het actieplan te werken en deze doorheen het schooljaar ook verder aan te vullen met ondernomen acties en bijbehorende foto’s of een upload van werkingsdocumenten, schema’s, … enzovoort. Op de website van Mooimakers staat een manual met de nodige verduidelijkingen. Bij Sophie De Meyer van de Preventiedienst kun je met al je vragen en voor extra info terecht. (sophie.demeyer@brugge.be, 050 44 80 66).

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!