VBRO Evergreen

Overstort ontsiert historische brug

De werken in de Vlamingstraat in het gedeelte tussen de Academiestraat en de Augustijnenrei zitten inmiddels in een volgende fase. De ingrijpende rioleringswerken liggen ondertussen achter de rug en de aannemer is nu bezig met de straat-heraanleg van gevel tot gevel. Daarbij worden nu de dorpels aangebracht en de voetpaden verhard. De nieuwe vormgeving van de straat wordt zo ook geleidelijk aan zichtbaar. Tijdens de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel werd geboord doorheen de gewelven van de oude Vlamingbrug. Deze dateert van de Middeleeuwen en verbindt de Vlamingstraat met de Sint-Jorisstraat, over de Augustijnenrei. Bedoeling van de boring was om een afwateringsbuis tot aan de Reie te laten lopen, als overstort bij overvloedige regenval. Vreemd genoeg werd deze afgelopen maandag verlengd tot aan het water en is zo bijgevolg goed zichtbaar. Het gaat om een plastic buis met een diameter van zo’n halve meter. Niet echt de meest esthetische oplossing vlak naast en tegen de gewelven van de historische brug. Oordeelt u zelf maar.

Foto: Brugs Radiohuis

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!