VBRO Evergreen

Parlangi spreekt Nederlands

Met een ruim en divers aanbod oefenkansen Nederlands zet Stad Brugge sterk in op integratie. Naast het leren van een taal is het oefenen ervan immers van heel groot belang. De theorie uit de les wordt omgezet in de praktijk, wat de taalverwerving uiteraard ten goede komt. Maar misschien nog belangrijker, anderstaligen en Nederlandstaligen komen met elkaar in contact wat ook een sociale dimensie en een maatschappelijke meerwaarde heeft!

Naast het fysieke aanbod oefenkansen wordt er met Parlangi verder ingezet op het online oefenen van de taal. Parlangi is een coöperatieve onderneming die mensen van verschillende generaties, culturen, nationaliteiten en achtergronden met elkaar verbindt. Op basis van interesses worden anderstalige en Nederlandstalige Bruggelingen gematcht en wordt het Nederlands op een informele manier geoefend.

Op dinsdag 1 maart organiseren Stad Brugge en Parlangi om 18.30u een online infomoment om de werking van het platform uitgebreid toe te lichten. Inschrijven hiervoor kan via diversiteitsdienst@brugge.be.

Meer info over dit initiatief vindt u op www.brugge.be/oefenkansen-nederlands.

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!