VBRO Evergreen

Politie Brugge controleerde bestuurders personenvervoer

De Brugse politie voerde op donderdag 6 juni 2024 een verkeerscontrole uit in het kader van personenvervoer op het Stationsplein en het domein van De Lijn. De politie werd bijgestaan door collega’s van de federale politie, controleurs van De Lijn, de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), de douane en de sociale inspectiediensten. De grote meerderheid was over de hele lijn in orde, al stelde de politie toch ook heel uiteenlopende inbreuken vast.

Donderdag 6 juni 2024 vond een grootschalige verkeerscontrole op het naleven van de wegcode plaats, specifiek gericht naar het personenvervoer. Maar liefst 184 bestuurders van De Lijn, binnen- en buitenlandse autocars en taxi’s werden daarbij gecontroleerd.

Alle 136 bestuurders van De Lijn hadden hun rijbewijs op zak en zaten nuchter achter het stuur. De controleurs van De Lijn checkten intussen ook 1265 reizigers, verspreid over 98 bussen. Hierbij werden 23 pv’s opgemaakt voor zwartrijden.

Ook de meeste taxichauffeurs die gecontroleerd werden, bleken in orde. Toch werd 1 van hen betrapt op het rijden onder invloed van verdovende middelen. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. Bij sommigen was de tarievenkaart onvoldoende duidelijk, waardoor de klant geen helder zicht krijgt op de geldende prijzen. 1 taxichauffeur vervoerde pakjes zonder de nodige vergunning.

Naast diverse inbreuken op de wegcode, zoals het niet dragen van een gordel werden er bij sommige bussen ook technische gebreken vastgesteld, zoals kapotte ruiten en onbruikbare blustoestellen. Verschillende busbestuurders reden ook met een onvolledig reisblad en er waren ook bij deze controle weer inbreuken op de rij- en rusttijden. Eén busbestuurder beschikte niet over een geldig rijbewijs voor het besturen van een autocar en dus werd het voertuig tijdelijk opgehouden.

Wat zwartwerk betreft, telden de sociale inspectiediensten vandaag 5 inbreuken.

Foto©Politie Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!