VBRO Evergreen

Politie controleerde 40 Brugse handelszaken

Vorige zaterdag vond in Brugge een grootscheepse controleactie plaats bij maar liefst 40 handelszaken. Bedoeling was om specifieke criminaliteitsfenomenen te detecteren en op te treden waar nodig. Het ging om een gezamenlijke actie van de Brugse politie, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Arbeidsinspectie (TSW), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen (RSVZ), de FOD Financiën, het federaal Agentschap Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Douane en Accijnzen.

Deze diensten brachten een onaangekondigd bezoek aan massagesalons, nachtwinkels en horecazaken. Bij die controles werden 14 inbreuken vastgesteld op vlak van tewerkstelling waaronder 1 feit van illegale tewerkstelling. Na afloop van de gecoördineerde actie telde men ook 14 inbreuken met betrekking tot de voedselveiligheid, 25 fiscale inbreuken en 4 overtredingen met betrekking tot de verkoop van tabaksproducten.

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!