VBRO Evergreen

Regio-nieuwtjes in het kort

Maandag keurde vervoerregio Brugge haar regionaal mobiliteitsplan definitief goed. Dat plan bepaalt hoe het personen- en goederenvervoer er in de toekomst zal uitzien in de regio. Het waren de Burgemeesters van Brugge en de omliggende gemeenten die het ondertekenden in het gemeentehuis van Oostkamp. Het regionaal mobiliteitsplan wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Volgens Voorzitter Hannelore Deblaere van vervoerregio Brugge wil het plan de mobiliteit in de streek merkbaar verbeteren. En dat op een duurzame manier. De infrastructuur en het wegennet moeten daarvoor aangepakt en flexibeler worden; anderzijds moeten mensen ook anders gaan denken over mobiliteit.

Op de Brugse gemeenteraad van maandagavond werd een Lokaal Energie- en klimaatpact voorgelegd. En met 1 miljoen euro aan stadsvernieuwings-subsidies in Zeebrugge, Sint-Pieters en Sint-Gillis schakelt Brugge met haar klimaatbeleid duidelijk enkele versnellingen hoger. Zo wordt er onder meer onderzocht om de warmte van de Gistfabriek te benutten voor een warmtenet op de parochie Sint-Gillis. Met de projectsubsidie wil de Stad Brugge namelijk de heraanleg van de Sint-Clarastraat zo klimaatvriendelijk en klimaatrobuust mogelijk laten uitvoeren. Er worden binnenkort trouwens drie wijk-klimaatcoaches aangesteld in Zeebrugge, Sint-Pieters en de Brugse binnenstad. Die gaan vanaf 2024 samen met de buurtbewoners op zoek naar mogelijkheden om acties op te zetten rond woningrenovatie, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit”, zo zei Schepen Esquenet aan KW.

Het vernieuwde Sint-Janshospitaal in Brugge werd heropend in het bijzijn van Vlaams Minister-President Jan Jambon. En de vernieuwing mag gezien worden. De ingang zit niet langer meer aan de kant van de Mariastraat maar op de site van het Oud Sint-Jan. Er werden wegwijzers aangebracht zodat bezoekers duidelijk zien waarlangs.

Vlaanderen trekt weer heel wat geld uit voor Brugge. Zo mag de stad rekenen op geld voor de nieuwe gevelbekleding van het Concertgebouw en ook voor de Heilig Bloedprocessie.

In ’t Wallant in Sint-Michiels werd de 100ste verjaardag van Alfons Ceulenaere gevierd. Hij was jarenlang middenstander in Sint-Michiels, als schilder, en was ook actief binnen het Feestcomité van Sint-Michiels voor de organisatie van de Koetsenparade. Alfons is nu de derde oudste man van Brugge. Nu woensdag krijgt Brugge er opnieuw een 101-jarige bij.

Voor de gemeenteraadszitting in Brugge hebben de Grootouders voor het Klimaat een actie houden. Ze zijn niet te spreken over het beleidsplan Open Ruimte dat op de agenda van de gemeenteraad stond. Het was maandagavond de laatste gemeenteraad van 2023.

Stijn Verhulst wordt de nieuwe directeur van de basisschool Sint-Lodewijkscollege in Sint-Michiels. Hij neemt de fakkel over van Anne Dierickx. Ze was gedurende vele jaren directeur van de school die grondig verbouwd werd de voorbije tijd.

De MS Liga Brugge-Oostkust  heeft een nieuwe voorzitster. Het gaat om Patricia Degroote. Ze neemt de fakkel over van Lieve Mus die vroeger Brugse Schepen voor sociale zaken was.

De Damse serviceclubs doen heel wat inspanningen voor de kwetsbare gezinnen uit Damme. Rotary schonk kerstpakketten met voedingswaren en Lions gaf een kerstboom en kerstgeschenken. Het OCMW zorgt voor de discrete verdeling ervan. Er zullen zo heel wat Damse gezinnen een warme kerst kunnen beleven.

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!