VBRO Evergreen

Regio-nieuwtjes in het kort

In december verwelkomde Brugge al zo’n 950.000 bezoekers. Dat is bijna één derde meer dan in december 2022 en een vierde meer dan in 2019, het jaar voor Corona. Dé recorddag was afgelopen zaterdag 23 december met 71.000 bezoekers in Brugge. Op vraag van ’t Brugsch Handelsblad bracht toerismeschepen Mieke Hoste een update van de bezoekersaantallen en hun tevredenheid voor de eerste 31 van de 45 dagen durende periode van Wintergloed. In de cijfers zit het voorbije kerstweekend meegerekend.

Brugge blijft bouwen en verbouwen. Volgens Brugs schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon tonen de cijfers van het afgelopen jaar aan dat Brugge nog zeker aantrekkingskracht heeft om er te komen of blijven wonen en te investeren richting kwaliteitsvolle woningen. Cijfers van de Brugse dienst Omgevingsvergunning en van de dienst Wonen tonen voor dit jaar een duidelijke tendens aan. De twee Brugse stadsdiensten hebben maar liefst 3.400 infovragen en 1.801 stedenbouwkundige dossiers afgehandeld in 2023. Dat zijn 197 dossiers méér dan vorig jaar. Schepen Demon legt een verband met de opknappremie, de Brugse ondersteuningspremie voor bepaalde renovatiewerken. Zo werd er dit jaar zo’n dikke 3 miljoen euro aan premies toegekend.

Gisteren voerde SOS Palestina Brugge opnieuw actie aan de Sint-Salvatorskathedraal. Het burgerplatform protesteerde daarmee tegen het feit dat in Gaza al 8.000 kinderen stierven door Israëlische bombardementen. Tijdens het kerstweekend voerde SOS Palestina Brugge ook al actie in de stad. Op ‘t Zand bijvoorbeeld werd toen een groot spandoek ontvouwen. De Brugse Bisschop Lode Aerts toonde nà de kerstmis ook al dat hij betreurt dat vele kinderen slachtoffers zijn van de oorlog in Gaza. SOS Palestina Brugge verenigt diverse organisaties, waaronder Avansa, Orbid en ook Vredesactie Brugge.

Op oudejaarsavond zakken heel wat Bruggelingen en toeristen traditioneel af naar de Brugse binnenstad om de overgang van oud naar nieuw in gezelschap en in een mooi decor te vieren. ’t Zand doet ook dit jaar dienst als evenementensite voor ‘Brugge Feest’. Dat lokt doorgaans zo’n 10.000 toeschouwers. Om de veiligheid te vrijwaren, nemen stad en politie bijkomende maatregelen en geldt er een glasverbod op het openbaar domein. Dat komt er aan de hand van een burgemeestersbesluit.

Het neergevallen brugdek van de Conzettbrug over de Coupure in Brugge heeft minder materiële schade opgelopen dan gevreesd werd. Meer nog, het demonteren van de hangbrug is wellicht niet nodig. Het brugdek viel vorige week in het water én op de landhoofden door een fout in het remsysteem. Inmiddels werd door de Vlaamse Waterweg een aannemer aangesteld om het brugdek uit het water te halen. De plezierhaven in de Coupure is gestremd zolang dat niet gebeurd is. De Vlaamse Waterweg staat voor de opvolging van het dossier in nauw contact de stadsdiensten en de politie van Brugge. Voor de vele voetgangers en fietsers die de Brugse Vesten gebruiken heeft de politie een omleiding van zo’n 300 meter voorzien via de Coupure, de Scharebrug en de Predikherenrei.

En Atelier Téte Pressée verdwijnt dan toch niet uit het straatbeeld van de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels Brugge. De Brugse chef Pieter Lonneville en echtgenote Lien Vanrafelghem kondigden eerder aan dat ze eind deze maand zouden stoppen. Dat doen ze ook effectief maar vanaf 1 februari nemen studenten van Hogeschool VIVES er hun intrek. Meer bepaald de richting ‘Culinary Arts’ die er terecht zal kunnen voor praktijklessen en een echt oefenrestaurant. Chef Pieter Lonneville gaat na een periode van 15 jaar nieuwe uitdagingen aan, zo vertelt hij aan het Brugsch Handelsblad.

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!