VBRO Evergreen

Renovatie Brugse Belfort voorgesteld

Het Brugse Belfort is één van de meest iconische gebouwen van het Brugse stadspatrimonium. Ook internationaal wordt dit erkend, want sinds 1999 draagt het Belfort een aparte Unesco-erkenning. Om het Belfort in zijn waarde te versterken, is een grondige renovatie nodig. Om de restauratiewerkzaamheden zorgvuldig te kunnen opstarten, is een voorstudie uitgevoerd. Burgemeester Dirk De fauw en schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet lichtten de resultaten van de studie en de volgende stappen toe aan de pers.

Het dossier kan nu naar de Brugse Gemeenteraad en wordt alvast warm onthaald door het College van Burgemeester en Schepenen. De werken die zo’n drie jaar in beslag zouden nemen worden ruwweg begroot op een slordige 30 miljoen Euro, bedrag dat de Stad Brugge uiteraard niet alleen kan trekken. Daarom vatten de Burgemeester en zijn Schepen een zoektocht naar fondsen aan langs de respectieve overheden en instanties.

Een belangrijk punt in het dossier is dat de hallen en de binnenkoer op termijn ook doorloopbaar zullen zijn van de Wollestraat naar de Hallestraat. Zo wordt er meer leven gerealiseerd op de site. Berging, techniek en sanitair komen eerlang ondergronds doordat  een groot deel van de binnenkoer onderkelderd wordt. En er wordt ook een gloednieuw bezoekerscentrum ingericht op het gelijkvloers met inname van een deel van de huidige Garemijnzaal. Van daaruit zal je dan met de trap of de lift richting de toren kunnen. De werken worden vermoedelijk uitgevoerd in de periode 2026-2029.

Foto: Brugs Radiohuis

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!