VBRO Evergreen

Slotmeeting Joint Effort Project en Sportivos

Op vrijdagavond 29 april vond in Pand 9 in Brugge de slotmeeting plaats van twee alcohol- en andere drugpreventieprojecten. Het Joint Effort Project richt zich op het jeugdwerk en maar liefst negen jeugdbewegingen uit Brugge en Damme hebben dit jaar het project succesvol afgerond. Sportivos richt zich tot sportclubs. Eén sportclub beëindigt het piloottraject.

Schepen van Preventie en Jeugd Mathijs Goderis: “Het Joint Effort Project (JEP) is ondertussen een vaste waarde in Brugge en Damme. We werken ondertussen al tien jaar samen met verschillende jeugdwerkinitiatieven rond de preventieve aanpak van drugs en alcohol. Ik ben alvast trots op hen dat zij zich engageren om actief  aan de slag te gaan rond het thema alcohol en andere drugs. Ze stellen een beleidsplan op dat als leidraad dient voor de leiding en organiseren ook een preventie-activiteit voor de oudste leden. Dit jaar namen Chiro SPODD, Jin Brugse Vrije en Fos 209 De Vrijbuiters voor een eerste maal deel aan het project. Maar ook jeugdbewegingen Chiro Waww, Scouts Tilleghem en KSA Ten Briel die al eerder met het traject vertrouwd waren namen hun vroegere actieplan nog eens onder de loep en stapten dit jaar terug mee aan boord van het project. Eveneens onze Damse collega’s van KSA Spermalie, Chiro Laat-Ma-Rollen en KSA Moerkerke.”

“Dit jaar gingen we nog een stap verder en testten we deze succesformule voor het eerst uit op een Brugse sportclub. Als stad Brugge zijn we trots op onze sportclubs omdat ze een veilige en gezellige clubomgeving aanbieden, waar sporters zich ten volle kunnen ontplooien. Met de focus op sport & gezondheid zijn sportclubs de ideale setting om dit project verder uit te rollen. Veel sportliefhebbers doen aan sport om fit en gezond te blijven. Maar mensen zijn zich niet altijd bewust van het feit dat sporten en alcohol geen goede combinatie is. Versta me niet verkeerd, met een glas voor de gezelligheid hoeft niets mis te zijn, maar alcohol kan voor problemen zorgen in en rond de sportclub. Natuurlijk zijn er nu al heel veel sportclubs die het goede voorbeeld geven. Om hen verder op weg te helpen werd ‘Sportivos’ ontwikkeld” , aldus de schepen.

Schepen van Sport Franky Demon : “Sportivos is een methodiek van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) die zich richt op sportclubs. Dit jaar werd dit dus voor het eerst geïmplementeerd in Brugge. Binnen Sportivos was het voetbalclub Dosko die als eerste sportclub in Brugge het traject doorliep.”

Op de slotmeeting werd een lezing gegeven door Vincent Leus, de oprichter van het Fonds Emilie Leus dat zich richt op preventie van rijden onder invloed, sensibilisering hieromtrent en het steunen van jonge verkeersslachtoffers met een verworven beperking. Daarna vertelden alle jeugdbewegingen en de sportclub over het traject dat ze hebben afgelegd. Afsluitend kregen alle groepen een board om in hun verengingslokaal op te hangen en schildjes voor op hun verenigingskledij. Binnenkort ontvangen ze voor hun inspanningen nog een financieel duwtje in de rug. De avond werd afgesloten met een receptie waar enkel niet-alcoholische dranken werden geschonken. Pand 9 had hier al ervaring mee en bood een gevarieerde en lekkere keuze aan, met enkele huisgemaakte feestelijke drankjes.

Deze projecten worden mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen de Rotary, Inner Wheel en Rotaract (de serviceclubs van Brugge en Damme), Stad Brugge (preventie-, jeugd-, en sportdienst), Stad Damme (jeugddienst), het Jongeren Advies Centrum (JAC) en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!