VBRO Evergreen

Stad Brugge pakt uit met open drukte-dashoard

In het kader van het subsidiedossier VLOED ontwikkelde Stad Brugge een gebruiksvriendelijk dashboard waar iedereen de resultaten van de druktemonitoring kan raadplegen. Voortaan kun je via de website van Stad Brugge in real time checken hoeveel volk er in en rond bepaalde winkelstraten aanwezig is.

Met het subsidiedossier VLOED gingen Brugge en Gent samen aan de slag rond druktemetingen en passantentellingen. Via EFRO, VLAIO en Hermes kreeg Brugge hiervoor een subsidie van 213.000 euro. Het doel van dit project is beschikken over bruikbare drukte voorspellingen, zowel voor intern als extern gebruik en om via een bestaande data-community en andere geïnteresseerde overheden en kennisinstellingen deze opgedane kennis te delen. ICT en Centrummanagement sloegen hiervoor de handen in elkaar.

“Door de permanente metingen beschikken we nu zelf over de data over drukte specifieke locaties in de stad. Concreet gaat het om tellingen die worden uitgevoerd in de Steenstraat, Zuidzandstraat, Noordzandstraat, Geldmuntstraat, op de Markt en het Simon Stevinplein en aan het station”, zegt schepen van Smart City Minou Esquenet. “Ook de burger kan via het druktedashboard op de website in real-time bekijken hoe druk of hoe rustig het op een bepaald moment is in de stad.”

Respect voor privacy

“Het project heeft als doel om aan economische actoren binnen de stad (handelaars, horeca-uitbaters, ondernemers, investeerders,…) een platform te bieden dat hen bruikbare informatie verschaft over het druktebeeld op specifieke locaties in de stad. Dat gebeurt met behulp van artificiële intelligentie (data en algoritmes) maar ook met respect voor ieders privacy”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys.

Schepen van Toerisme Mieke Hoste: “Dit project is complementair aan de bezoekerstellingen die Visit Bruges sinds 2016 via mobiele data laat uitvoeren waardoor we een goed zicht hebben op het algemene druktebeeld in de stad voor verschillende bezoekerstypes en hun herkomst en ook bezoekerspatronen op maand, dag- en uur-basis kunnen voorspellen.”

Burgemeester Dirk De fauw: “En daar voegt VLOED nu een extra verdiepende laag aan toe die ons toelaat om ook de looplijnen van deze bezoekers in beeld te krijgen. Door deze micro-tellingen kunnen we nog korter op de bal spelen als een bepaald drukteniveau in extra maatregelen op het vlak van mobiliteit of veiligheid in de winkelstraten of aan het station vereisen.”

Werking

Dankzij VLOED kon Brugge in het kernwinkelgebied meettoestellen installeren om de drukte te meten. We experimenteren met verschillende methoden en technieken voor het meten van de drukte en het project is geëvolueerd naar een permanente opstelling. Schepen Minou Esquenet: “De sensors van CrowdScan gebruiken een simpel radiosignaal. Hoe meer mensen er door het signaal lopen, hoe meer ze het verstoren. Toestellen aan de overkant van de straat vangen de storing op. Zo telt een algoritme hoeveel mensen voorbijliepen. De oplossingen van Citymesh en ViNotion gaan een stapje verder. Die slimme camera herkent het type passant op basis van de snelheid en vorm: loopt daar een voetganger of is het een fiets? De software in de camera genereert enkel cijfers: zoveel voetgangers, auto’s, bussen en trams kwamen er voorbij. Er worden geen beelden opgenomen en niemand kan ze bekijken, enkel de cijferanalyse wordt doorgestuurd.”

Via een handig dashboard op de website van de Stad worden deze data openbaar gemaakt. Men kan onder meer de huidige situatie raadplegen, een weekoverzicht bekomen en zelfs een jaaroverzicht.

“Voor onze handelaars uit het centrum is dit dashboard een handige tool. Onder andere naar personeelsinzet kan dit voor relevante inzichten zorgen. Ook onze diensten kunnen hier het effect van campagnes en events nagaan. Denk maar aan de shoppingdagen tijdens de eindejaarsperiode, de laatavondshopping, influencercampagnes via sociale media en events voor gezinnen met kinderen zoals de Anna Zoektocht of de Pixies route van Thaïs Vanderheyden die Centrummanagement organiseerde”, zegt schepen Pablo Annys.

Schepen van Toerisme Mieke Hoste: “Deze waardevolle info zullen we ook via het toekomstige sectorportaal van Visit Bruges naar toeristische logies, gidsen, attracties enz. ontsluiten. Op het sectorportaal zal ook een tool worden geïmplementeerd met een overzicht van activiteiten die veel volk op de been brengen, zoals de grotere evenementen, congressen en cruises. Samen met dit VLOED-initiatief zullen toeristische ondernemers zich dus gemakkelijker op piekmomenten kunnen organiseren.”

“Het druktedashboard is momenteel operationeel met realtime informatie van de sensoren. We werken eraan om de gegevens van de andere leveranciers daar ook in te integreren. Wanneer we meer kwalitatieve en langere tijdreeksen hebben, starten we met het ontwikkelen van voorspellende modellen op basis van AI”, zegt schepen Minou Esquenet.

Meer info: VLOED: drukte meten in een Living Lab – Stad Brugge

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!