VBRO Evergreen

Start sloop deelgemeentehuis Sint-Andries Brugge

Op 1 maart startten de werkzaamheden voor de renovatie van het Administratief Centrum Sint-Andries. Vanaf begin 2025 moet het gerenoveerde gebouw onderdak geven aan Regio West van Politie Brugge en een aantal stadsdiensten. Stad Brugge laat een deel van het gebouw renoveren en een ander deel slopen en vervangen door nieuwbouw. Ook de omgeving krijgt een heraanleg. De kostprijs bedraagt acht miljoen euro.

Historische waarde

Uit respect voor de historische waarde van het gebouw, wordt het niet volledig afgebroken maar grotendeels gerenoveerd. Wat wel onder de sloophamer verdwijnt, is de achterbouw die uit de jaren 1950-1960 dateert. Schepen van Facilitair Beheer Minou Esquenet: “Bij de renovatie is gekozen voor een compact en uitdrukkingskrachtig nieuw type overheidsgebouw met aandacht voor energiezuinigheid, duurzaamheid en ecologisch verantwoord gebruik van energie en materie. Zo wordt het Administratief Centrum van Sint-Andries het pilootproject van Stad Brugge waarbij er volledig fossielvrij verwarmd zal worden.”

“De nieuwbouw zal bestaan uit drie volumes. Een eerste is een fietsenberging voor de politie, de tweede uitbreiding loopt evenwijdig met het breedhuis en dient voor onthaal en sanitair. Als laatste komt er een uitbreiding over drie bouwlagen voor het stallen van zeven politievoertuigen op het gelijkvloers en administratieve functies van de politie op de verdiepingen”, zegt schepen Minou Esquenet.

Burgemeester Dirk De fauw: “De administratieve diensten van de Stad blijven gehuisvest in het bestaande herenhuis, maar verhuizen omwille van de toegankelijkheid naar het gelijkvloers. De loketten bevinden zich aan de linkerkant van het gebouw. Aan de rechterkant van het gelijkvloers komt er een vergaderzaal. De eerste verdieping wordt gebruikt door de niet-publieke functies van de politie.”

Korpschef Dirk Van Nuffel: “Voor de Brugse politie moet dit het sluitstuk worden van haar huisvestingsprogramma dat al jaren geleden werd ingezet met een vleugel in het Daverlocomplex en het politiehuis aan de Coiseaukaai terwijl de renovatie van de politiepost voor het stadscentrum in de Karthuizerinnenstraat ook nog volop aan de gang is. Ook nu worden de werkruimten ingericht volgens de meest recente normen en met de grootste aandacht voor efficiëntie en het welzijn van de politiemedewerkers.”

Timing

Op 1 maart startte de aannemer met het plaatsen van de omheining en de inrichting van de werf. Sinds dan is de parking voor ongeveer de helft afgesloten en niet meer toegankelijk via de Platse. Vandaag start de sloop van de achterliggende gebouwen. Alle werkzaamheden duren tot begin 2025.

Burgemeester Dirk De fauw: “Het vrachtverkeer voor de afvoer en aanvoer van materialen gebeurt zo veel mogelijk buiten de uren van het schoolverkeer. Concreet betekent dit dat aan de chauffeurs gevraagd wordt om op de schooldagen niet te rijden op momenten dat er veel schoolgaand verkeer is.”

De bibliotheek blijft open tijdens de werkzaamheden.

Historiek van het gebouw

Het bestaande gebouw kreeg vanaf 1921 een administratieve functie, toen de gemeente het aankocht en als een echt stadhuis inrichtte, met een zaal voor de zittingen van de gemeenteraad, een kamer voor het college van burgemeester en schepenen en loketten en bureaus voor de administratie.

Voor de aankoop was het gemeentehuis gevestigd op de ‘Platse’ links van het huidig deelgemeentehuis. Beide gebouwen zijn al een tijdje afgebroken en hebben plaats gemaakt voor de huidige cafés op de Platse. Voorheen behoorde het herenhuis tot een brouwerijcomplex. De brouwerij bevond zich achter het herenhuis. Na de aankoop in 1921 liet de gemeente de meeste brouwerijgebouwen afbreken en het herenhuis aan de linkerzijde uitbreiden met zes traveeën. Links en rechts werd het hoofdvolume uitgebreid met een lagere aanbouw die zijn ingericht als conciërgewoning en bibliotheekfiliaal.

Achter het imposante breedhuis vatte de politie post in de oude delen van de toenmalige brouwerij. Aan de achterzijde werden tussen 1957 en 1961 verschillende uitbreidingen gerealiseerd. Aan de oostzijde werd het bibliotheekfiliaal in 2015 uitgebreid met een hedendaagse volume.

Meer info: www.brugge.be/sint-andries/renovatiedeelgemeentehuis

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!