VBRO Evergreen

Stille week voor nieuwe beiaard-melodieën

Sinds het begin van de 19de eeuw worden elke twee jaar de melodieën van de automatische wekkering van de Brugse beiaard gewijzigd. Helaas is dit in 2020 niet kunnen doorgaan door de toen geldende Corona-maatregelen omdat de mensen die deze klus moeten uitvoeren immers vaak dicht bij elkaar in de beiaartrommel moeten werken. De traditie wordt nu voortgezet en de melodieën worden vóór Pasen 2022 gewijzigd door de versteek van de pinnen op de enorme trommel.

De komende twee jaren, dus vanaf Pasen, zullen de volgende melodieën te horen zijn op onze Brugse beiaard:

Op het hele uur: Sonatine in G anh.5 Nr.1  Moderato & Romanze  – Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Op het kwartier na het hele uur: K’en Brugge in m’n herte – Benny Scott (°1940)

Op het halve uur: Dance of the hours – Amilcare Poncielli (1834-1886)

Op het kwartier voor het hele uur: Ave Maria (fragment uit) – Joseph Ryelandt (1870-1965)

Deze nieuwe melodieën worden las volgt gemotiveerd.

– Door de coronacrisis is het Beethovenjaar 2020 (250 jaar geboren), wat ondergesneeuwd. Met de sonatine in G wordt Beethoven 2 jaar lang om het uur herdacht op het automatisch klokkenspel te Brugge. Wie ooit pianoles volgde zal ongetwijfeld deze bevallige stukjes gespeeld hebben.

– Door een petitie in 2021 werd het voorstel om “k’en Brugge in m’n herte’ tot Brugs volkslied te maken voor de gemeenteraad gebracht en dit werd door het stadsbestuur bekrachtigd. Zo krijgt het lied van Benny Scott, 40 jaar na het verschijnen, een bijzondere erkenning.

– De balletmuziek “Dance of the hours” komt aan het einde van akte 3 van de opera “La Gioconda”. Hier is de titel van dit vrolijk melodietje uiteraard een knipoog naar het automatisch spel.

– De Brugse componist baron Joseph Ryelandt was o.a. leraar contrapunt aan het Gentse muziekconservatorium en directeur van het Stedelijk Conservatorium van Brugge. Het Ave Maria is het meest gekende koorwerk van zijn hand.

De arrangementen van de melodieën werden gemaakt door de Brugse Stadsbeiaardier Wim Berteloot.

Cultuur-Schepen Nico Blontrock: “Het is het wachten waard geweest: binnenkort hoort de Bruggeling nieuwe melodieën weerklinken van zijn geliefde beiaard. En de kers op de taart is natuurlijk dat je telkens op het kwartier na het uur ons Brugs volkslied zult kunnen horen. Het Brugge-gevoel zal er alleen maar groter door worden! Let wel: het is nog even wachten tot na het luiden van de zegeklok op Pasen vooraleer de melodieën te horen zijn: zoals iedereen weet is er eerst Stille Week, en zijn de klokken nu onderweg naar Rome…”

Op de foto : Benny Scott en Brugs Stadsbeiaardier Wim Berteloot.

Foto: Brugs Radiohuis

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!