VBRO Evergreen

Vernieuwde en verkeersveilige schoolomgeving in Brugse Koude Keukenstraat

Kinderen moeten zich zo veilig mogelijk kunnen verplaatsen van en naar school. “In Brugge is het creëren van veilige schoolomgevingen een prioriteit. Het is dus belangrijk dat een schoolomgeving zichtbaar en herkenbaar is. Daarom werkten we een nieuw uniform concept uit om schoolpoorten beter te laten opvallen en kindvriendelijker te maken”, zeggen burgemeester Dirk De fauw, schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en schepen van Preventie Mathijs Goderis.

Even terug in de tijd. In 2005 startte Stad Brugge met het plaatsen van Octopuspalen bij basisscholen buiten het centrum. Deze palen beginnen echter tekenen van ouderdom te vertonen én hebben hun impact deels verloren door gewenning bij de weggebruikers. Tijd dus voor vernieuwing.

Burgemeester Dirk De fauw: “Elke schooltoegang wordt een 50-tal meter voor het zebrapad uitgerust met een grote groene thermoplastische markering waarop het woord ‘schoolzone’ staat. Net voor het zebrapad zelf wordt een groene thermoplastische lijn aangebracht. Naast deze lijn wordt een groot bord met een fluostift op aangebracht om extra te onderstrepen dat het een schoolomgeving betreft. De fluostift tekent als het ware de groene lijn op de weg. Het bord met de fluostift komt ter vervanging van de octopuspalen.”

Proefopzet

De uitrol van deze vernieuwende visuele aanpak zal gefaseerd plaatsvinden, te beginnen in 2023 met regio West.

“In de Koude Keukenstraat hebben we beslist deze vernieuwde aanpak voor het eerst aan te brengen, zodat de leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege op een veilige manier de school kunnen bereiken. Ook extra fietsvoorzieningen werden toegevoegd in de straat: gele boordsteenmarkeringen en een verdrijvingsvlak ter hoogte van het kruispunt tussen de Koude Keukenstraat en de Zandstraat”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “De Gistelse Steenweg kreeg ook een verkeersveilige vernieuwing. De twee borden in de vorm van een fluostift, alsook twee groene lijnen werden toegevoegd.”

“In 2023 werden al verschillende verkeersveilige werken uitgevoerd nabij scholen. Zo legden we de Jakobinessenstraat opnieuw aan en werd een veilige fietsdoorgang gerealiseerd door de aanleg van het Steevenspark. Ook de voetpaden in de buurt van een aantal scholen werden vernieuwd, onder andere in de Klaverstraat, Nieuwe Gentweg en Leopold I-laan/Gerard Davidstraat/Maria van Bourgondiëlaan.”

Schepen van Preventie Mathijs Goderis: “Dit alles is bedoeld om weggebruikers bewust te maken van hun aanwezigheid in een schoolzone en hen aan te sporen tot extra voorzichtigheid. We kunnen echter niet alle scholen tegelijk aanpakken. Daarom krijgen alle basisscholen nu al een aantrekkelijke banner. Deze banner kan aan de schoolpoort opgehangen worden en verwijst naar de vernieuwde visualisering van de schoolomgevingen. Met deze ambitieuze aanpak zet Stad Brugge opnieuw een belangrijke stap richting veiligere en kindvriendelijke schoolomgevingen.”

In een volgende fase worden alle schooltoegangen van de basisscholen in regio West aangepakt, in 2024 volgen regio Noord en Christus-Koning. In 2025 komt regio Oost aan de beurt. Voor de binnenstad wordt in samenspraak met Werelderfgoed bekeken welke maatregelen mogelijk zijn.

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!