VBRO Evergreen

Voorstelling jaarrapport toeleiders in diversiteit

Voor nieuwe Bruggelingen van buitenlandse herkomst is het niet altijd eenvoudig om te weten waar ze naartoe kunnen met vragen en om de weg te vinden naar de hulp- en dienstverlening. Sinds 2017 maken toeleiders in diversiteit deze nieuwkomers ‘weg-wijs’. Ze ondersteunen anderstalige Bruggelingen en brengen hen in contact met de juiste dienst of organisatie. Op vrijdag 20 oktober wordt het jaarrapport 2022 voorgesteld. Hierin is heel wat informatie terug te vinden over de 1.410 anderstalige klanten die in 2022 langskwamen.

De toeleiders in diversiteit staan in direct contact met nieuwkomers en tonen de weg. Zowel online als offline, in documenten of door letterlijk mee op stap te gaan naar de verschillende diensten en organisaties die een antwoord kunnen geven. Ze informeren mensen maar leiden ook toe. Het project is een samenwerking tussen Stad Brugge en het Agentschap Integratie en Inburgering.
Habiba, Cynthia, Irina en Georgiana zijn de toeleiders in diversiteit bij Stad Brugge. Naast het Nederlands, Frans en Engels spreken ze ook Arabisch, Marokkaans, Spaans, Swahili, Roemeens, Oekraïens, Kiga, Nyankole, Kinyarwanda, Kirundi, Luganda en Bantoe talen.

Op vrijdag 20 oktober wordt het jaarrapport 2022 voorgesteld. Hierin is heel wat informatie terug te vinden over de 1.410 anderstalige klanten die in 2022 langskwamen. Burgemeester Dirk De fauw: “Niet minder dan 67 verschillende nationaliteiten vonden vorig jaar de weg naar de toeleiders in diversiteit. Oekraïense ontheemden kwamen het meest langs, gevolgd door Bruggelingen uit Syrië en Roemenië. De meest voorkomende onderwerpen in de gesprekken waren nationaliteit en verblijf, maar ook financiële vragen en ondersteuning bij moeilijke brieven en documenten kwamen vaak aan bod.”

Een aantal belangrijke signalen vloeien voort uit de jaarwerking 2022. “Globaal stelden de toeleiders vast dat anderstalige Bruggelingen nog steeds met heel wat drempels te maken krijgen bij hun integratieproces. Het is en blijft niet evident om als nieuwkomer de juiste dienst te vinden die een antwoord kan geven op de vragen die leven. Daarnaast wordt er vaker online gewerkt, waardoor er een steeds groter wordende digitale kloof ontstaat. Een laatste vaststelling is de problematiek van de woningmarkt. Er werd en wordt systematisch toegeleid tot het woonloket maar structurele oplossingen rond wonen blijven, ook voor deze kwetsbare doelgroep, een uitdaging”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Habiba, Cynthia en Irina zijn voor allerhande vragen, hulp en wegwijs beschikbaar in het Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge. Georgiana werkt vooral vanuit het Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge.

Een afspraak maken wordt aangeraden en kan eenvoudig:

of aan de onthaalbalie in het Huis van de Bruggeling

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!