VBRO Evergreen

Voorstelling studie sportparticipatie KU Leuven

De Brugse schepen van sport Franky Demon: “Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Het is een cliché dat ik graag beaam. Als beleidsmaker vind ik het absoluut noodzakelijk om regelmatig eens stil te staan, om onze beleidsinspanningen en de uitkomst daarvan te evalueren, en als nodig bij te sturen. De studie sportparticipatie die de onderzoekers van de KU Leuven vandaag voorstellen, levert ons alvast interessante inzichten op en vormt een uitstekende gids bij verdere inspanningen. Sport en beweging worden – niet in het minst na de coronacrisis – steeds belangrijker in het leven. Volgens de genoemde Stadsmonitor van 2021 participeert meer dan 59% van de Brugse bevolking aan sport of zijn ze fysiek actief. Dit gaat van sporten in clubverband bij een van onze 280 lokale sportverenigingen tot individueel sporten.

Een mooi cijfer, maar we kunnen nog beter. Om voor onze Bruggelingen een degelijk en gedragen sportbeleid op te maken, is het nodig dat we kunnen uitgaan van correcte gegevens om daarna gerichte acties uit te stippelen en een efficiënt meerjarenplan op te stellen. Daarom ging de Sportdienst in 2021 de markt op met de vraag naar een studie rond de sportieve activiteiten en het sportieve gedrag van onze Bruggelingen. Uiteindelijk bleken de mensen van KU Leuven over de nodige kennis en knowhow te beschikken om deze studie concreet uit te voeren.

We wilden in kaart laten brengen wat onze Bruggelingen ertoe aanzet om te sporten, wie de Brugse sporter is, welke maatschappelijke trends – nu en in de toekomst – ons sport- en beweeggedrag kunnen beïnvloeden en hoe we hier als Stadsbestuur op kunnen inspelen. De studie geeft ons een beeld van waarom Bruggelingen sporten of bewegen, of niet sporten en bewegen, én hoe we hen toch kunnen stimuleren om dat te doen.

Deze studie bevat een onnoemelijke schat aan informatie voor ons verdere sportbeleid. Binnenkort moeten opnieuw beleidsnota’s en meerjarenplannen worden opgemaakt. De inzichten uit deze studie kunnen ons helpen om hiaten in het sportlandschap te ontdekken, maar ook om onze sterktes te detecteren, én om vandaaruit concrete doelstellingen te formuleren. Dankzij deze studie kunnen we keuzes maken die aansluiten bij de vragen en behoeftes van onze inwoners. Ik denk daarbij aan ons nu al bestaande aanbod richting verschillende doelgroepen: verenigingen, scholen, kinderen, jongeren, kwetsbare groepen, senioren, … Dankzij deze studie kunnen we ook die inspanningen verder verfijnen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door prof. Jeroen Scheerder en wetenschappelijk onderzoeker Jef Huyghe van het Onderzoeksteam Sport in/for society van de KU Leuven met steun van onze Sportdienst. Het onderzoek verliep op verschillende sporen, er werden zowel vragenlijsten verspreid die de nodige cijfergegevens opleverden. Maar, er werden ook interviews afgenomen van onze Bruggelingen. Mooi om mee te geven, is dat de stadssurvey die werd afgenomen werd ingevuld door 4.880 Bruggelingen, een degelijk en representatief aantal.

De onderzoekers geven u straks meer toelichting bij de studie en de resultaten. Ik vind ze alvast erg interessant.

Uit de bevindingen blijkt dat onze stad het vrij goed doet. 45% van de Brugse 6-12 jarigen en 46% van de 13-18 jarigen haalt de beweegnormen voor fysieke activiteit die worden opgesteld door de World Health Organization. Dit lijkt niet veel, maar het is veel meer dan het Vlaamse gemiddelde uit 2021 dat voor de 6-12 jarigen op 23% ligt en voor de 13-18 jarigen op 28%.

Senioren blijken frequenter te sporten dan de jongere generatie en recreatief sporten staat daarbij voorop, en dan vooral bij onze Brugse dames.

Opvallend is ook dat heel wat Bruggelingen niet-georganiseerde sporters zijn. Onze stad telt heel wat sportclubs, maar heel wat Bruggelingen trekken dus naar het park, het bos, de straat, … om te gaan sporten. Een uitdaging voor ons om die openbare ruimte daaraan aan te passen.

Niet verrassend, maar wel een bevestiging van onze inspanningen rond wielrennen/fietsen, is dat in onze stad in de top 3 van sporten recreatief fietsen bovenaan staat, na lopen en wandelen.

Voor de niet-sporters is het vooral de fysieke drempel die hen tegenhoudt. Te weinig conditie, daar gaat het vaak om. Daar zit ook de oudere leeftijdscategorie bij. Een aangepast aanbod op hun maat is dan ook geen luxe. Met ons aanbod ‘Blijf Bewegen’ zit onze Sportdienst dus alvast goed.

Bruggelingen zijn tevreden over het aantal sportevenementen, qua infrastructuur zijn er heel wat vragen. Als Stadsbestuur zijn we ons daar terdege van bewust, maar koken kost geld. Niettemin kijken we aan tegen enkele mooie projecten: een nieuwe sportzaal in Lissewege, de renovatie van de atletiekpiste op Sport Vlaanderen, het voortzetten van het masterplan voor de site Sport Vlaanderen waarover morgen meer, investeren in kunstgrasvelden, nieuwe infrastructuur voor KRB Brugge, … En, we blijven uiteraard investeren en inspelen op opportuniteiten die zich voordoen.

Ten slotte wordt ook de rol van de stedelijke Sportdienst onder de loep genomen. Onze Sportdienst is al jaren zeer degelijk aan het werk, én speelt meer en meer de rol die vandaag gevraagd wordt: die van regisseur van het Brugse sportlandschap. Ze is de spil in ons sportveld, promoot sport en bewegen bij verschillende doelgroepen, én zorgt voor verbinding tussen verschillende partners. Een rol die we in de toekomst nog zullen verfijnen en verder uitspelen.

Opvallend is dat heel wat mensen zijn begonnen met sporten en bewegen tijdens de coronacrisis. Sport en gezondheid gaan dus hand in hand. De studie legt daarom ook de nadruk op ‘bewegen’, omdat ‘sporten’ vaak een competitieve bijklank heeft. Sport kan voor velen een drempel zijn, bewegen is dat minder. De studie pleit dan ook voor een sport- en beweegbeleid. Een visie die we zeker ter discussie willen plaatsen.

Deze studie sportparticipatie geeft ons heel veel stof tot nadenken. Ze vormt voer voor debat en discussie, én ze vormt de kiem voor een fris, dynamisch sportbeleid voor de toekomst.

Ik wil dan ook afsluiten met de onderzoekers van de KU Leuven van harte te bedanken voor deze zeer waardevolle insteek. Dankzij deze studie kunnen we een sportbeleid maken op maat van de Bruggeling. Ik wil afsluiten met ook de Bruggelingen te bedanken die tijd wilden vrijmaken om aan dit onderzoek mee te werken: de mensen die werden geïnterviewd, maar ook iedereen die de enquête heeft ingevuld. Aan het invullen van de vragenlijst was een wedstrijd verbonden. Wie de schiftingsvraag goed had, krijgt vandaag van ons een attentie in de vorm van een cadeaubon Brugge, tickets voor Kinepolis of Lago.”

Foto: Persdienst Stad Brugge

 

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!