VBRO Evergreen

Voorstelling vernieuwde dementiewijzers in Brugge

De stuurgroep dementievriendelijk Brugge stelt de vernieuwde dementiewijzers voor. “De dementiewijzer bevat concrete handvaten en tips in het omgaan en communiceren met mensen met dementie”, zegt schepen van Welzijn Pieter Marechal. Op de achterkant van de wijzer vind je een sociale kaart met informatie over waar je als persoon met dementie of als mantelzorger terechtkan met specifieke vragen, ondersteuning, opvang en zorg in regio Brugge.

In Vlaanderen leven er momenteel 141.200 personen met dementie, in Brugge 2.798. Door de dubbele vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie gestaag toe. Zo spreekt men over 3.503 personen met dementie in Brugge in 2040 wat een toename met 25.2% betekent. (bron: www.dementie.be)

Bij elke persoon met dementie zijn 1 of meerdere mantelzorgers betrokken. Zij vormen de informele kring van meest nabije naasten die de ondersteuning en zorg mee opnemen voor hun naaste met dementie. Zij zijn aanwezig vaak lang voor de professionele zorg ingeschakeld wordt.

Schepen Pieter Marechal: “Veel mantelzorgers uiten de nood aan informatie en advies rond omgang en communicatie met de persoon met dementie. De dementiewijzer wil daartoe een handvat en hulpmiddel zijn.”

“Het biedt laagdrempelige omgangstips waarbij de mantelzorger die tips kan meenemen en toepassen die in zijn of haar concrete context van toepassing zijn. Zo kunnen deze tips helpend zijn voor de mantelzorger in zijn omgang met de persoon met dementie. Want veel oude communicatiepatronen werken niet goed meer omwille van de ziekte en de mantelzorger gaat op zoek naar nieuwe vormen van communicatie die hij zich eigen maakt. En dit met vallen en opstaan.”

In de dementiewijzer is ook de sociale kaart rond dementie opgenomen.

Zo worden mensen wegwijs gemaakt in de wereld van welzijn en zorg rond dementie en weten ze waar ze terecht kunnen met vragen. Dit kunnen advies- of infovragen zijn, maar ook vragen naar de juiste en gepaste zorg en ondersteuning zowel voor de persoon met dementie als de mantelzorger.

Op die manier is het aanbod in Brugge in kaart gebracht en vinden mensen gemakkelijker hun weg in het welzijns- en zorgaanbod afgestemd op hun reële noden en behoeften op dat moment.

“De dementiewijzer maakt deel uit van een bredere beweging in Brugge waarbij gestreefd wordt naar meer dementievriendelijkheid in alle sectoren van het maatschappelijk leven. Daar wil het lokaal sociaal beleid en de stuurgroep dementievriendelijk Brugge werk van maken de komende tijd”, aldus schepen Pieter Marechal.

De dementiewijzers zijn een project van lokaal sociaal beleid Brugge en stuurgroep dementievriendelijk Brugge.

De dementiewijzer is gratis te verkrijgen bij Expertisecentrum dementie Foton, Biskajersplein 2, 8000 Brugge, 050 44 67 93, foton@dementie.be .

Foto©Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!