VBRO Evergreen

Zesde uitgave Operatie Proper in Brugge

‘Operatie Proper’ is een beloningssysteem van Mooimakers waarbij scholen en verenigingen een duwtje in de rug krijgen om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. “In Brugge doen maar liefst 27 scholen en 5 jeugdbewegingen mee. Samen 8.618 personen die zich het voorbije jaar ingezet hebben voor een propere leefomgeving! De totale prijzenpot bedroeg 22.700 euro”, zegt schepen van Jeugd en Preventie Mathijs Goderis.

Schepen Mathijs Goderis: “De sterkte van dit project is dat het verder gaat dan enkel het opruimen van zwerfvuil. Ook het opvoedende luik is heel belangrijk. Door kinderen en jongeren te laten nadenken over de afvalproblematiek kunnen we belangrijke waarden meegeven met een volgende generatie. We willen dan ook nog eens expliciet alle deelnemers bedanken voor de volgehouden inspanning en de mooie financiële beloning. Zo’n engagement voor het leefmilieu, dat is prachtig!”

“Maar dat is nog niet alles. Dankzij Mooimakers kregen we ook budget voor een toneelvoorstelling voor de Brugse middelbare scholen rond het thema zwerfvuil. In de voorstelling was er extra aandacht voor peuken. Op die manier zetten we het milieu en de actie Operatie Proper ook nog eens extra in de kijker”, zegt schepen Goderis.

Burgemeester Dirk De fauw: “Operatie Proper is een systeem dat scholen en jeugdverenigingen ondersteunt bij de duurzame aanpak van zwerfvuil. Ze staan echter niet alleen. Het milieu, zwerfvuil… zijn thema’s die ons allemaal aanbelangen. Vanuit de Stad wordt er dan ook dagelijks ingezet op de aanpak van zwerfvuil. We zijn allemaal fans van een Brugge dat oltied schoane is!”

Schepen van Onderwijs Jasper Pillen: “Operatie Proper’ draagt niet alleen letterlijk bij tot een propere stad, nog belangrijker is dat ze leerlingen en scholieren bewust maakt van de impact van zwerfvuil op het leefmilieu. Ze werken mee, ze denken mee en hopelijk nemen ze dat ook hun ervaringen mee naar hun persoonlijke leefwereld om op de een of andere manier ambassadeurs voor een propere stad te worden.”

Info voor de scholen

Sommige scholen werkten nog op de claimkaart van Mooimakers. Deze staat evenwel los van het project Operatie Proper, waarbij het de bedoeling is om enkel in het actieplan te werken en deze doorheen het schooljaar ook verder aan te vullen met ondernomen acties en bijbehorende foto’s of een upload van werkingsdocumenten, schema’s, … enzovoort. Op de website van Mooimakers staat een handleiding met de nodige verduidelijkingen. Bij Sophie De Meyer van de Preventiedienst kan men met alle vragen en voor extra info terecht (sophie.demeyer@brugge.be, 050 44 80 66).

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!