VBRO Evergreen

Zevende editie Doe Goed Pas groot succes

De zevende editie van de Doe Goed Pas, de unieke kortingskaart waarmee het Brugse stadsbestuur alle vrijwilligers bedankt voor hun engagement, was opnieuw een groot succes.

Zowel vrijwilligers van Brugse als van niet-Brugse organisaties hebben recht op deze pas. De Doe Goed Pas biedt kortingen bij heel wat lokale handelaars en sociale organisaties. Burgemeester Dirk De fauw: “In Brugge doet 18% van de Bruggelingen vrijwilligerswerk. Dat is mooi, zeker als we vergelijken met andere steden. We scoren hierbij hoger dan de gemiddelde centrumstad. Dat kunnen we besluiten uit de Stadsmonitor. Ik wil alle vrijwilligers dan ook oprecht bedanken. Met de Doe Goed Pas willen we hen belonen voor hun sterk gewaardeerde inzet.”

Ook mantelzorgers die recht hebben op een mantelzorgpremie kunnen de Doe Goed Pas aanvragen. “Eén op de vijf Vlaamse volwassenen verleent mantelzorg. Een derde van de mantelzorgers combineert die zorg met betaald werk. Dat is geen evidente combinatie. Het is een verregaande blijk van solidariteit waar we vanuit het stadsbestuur alleen maar dankbaar kunnen om zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Schepen van Preventie Mathijs Goderis: “Het zijn al twee drukke weken geweest in de Vrijwilligerscentrale. Vandaag is het de laatste dag van twee weken Doe Goed Passen uitdelen. Met de pas kunnen vrijwilligers en mantelzorgers dit jaar interessante kortingen krijgen bij 68 handelaars en 10 sociale organisaties. Solidariteit is nog meer een belangrijk sleutelwoord geworden in onze samenleving. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde want zij houden onze mooie stad leefbaar, warm en sociaal door zich belangeloos in te zetten voor organisaties, verenigingen en kwetsbaren.”

Tot hiertoe werden 6.309 passen besteld door 110 organisaties voor de vrijwilligers. Al 3.200 passen werden verdeeld onder de mantelzorgers. Er zijn nog steeds Doe Goed Passen beschikbaar. Vrijwilligers die nog geen pas mochten ontvangen, kunnen aan de verantwoordelijke van hun organisatie vragen om nog te bestellen via www.brugge.be/doegoedpas.

Dagelijks komen er nieuwe vacatures bij op www.brugge.be/vrijwilligerswerk. Nog 168 vacatures wachten momenteel op een geknipte vrijwilliger. Wie ook graag iets wil betekenen voor andere Bruggelingen, kan contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale (050 44 82 22 of vrijwilligerscentrale@brugge.be).

Foto: Persdienst Stad Brugge

VBRO-Flashback!

VBRO-Flashback!